Matthias Heigert

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matthias Heigert

Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium . Vi beklager feilen, den er rettet p...
Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
23.01.2019
Kritisk saturasjonsfall og sirkulatorisk kollaps i forbindelse med en elektiv ortopedisk operasjon igangsatte utredning av en mann i 50-årene uten tidligere kjent hjertesykdom. Det kom frem at han...