Rettelse: En kvinne i 20-årene med urininkontinens

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43.

  I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin/tazobaktam intravenøst …

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media