Rettelse: En kvinne i 20-årene med urininkontinens

Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43.

I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin/tazobaktam intravenøst …

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler