Thomas F. Næss-Andresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas F. Næss-Andresen

Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
09.11.2018
A woman in her twenties was referred to a gynaecological outpatient clinic after suffering urinary incontinence her entire life. We present a rare cause of urine leakage in adult women. The woman was...
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
07.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43. I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin /tazobaktam intravenøst … Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
05.11.2018
En kvinne i 20-årene ble henvist til gynekologisk poliklinikk etter å ha vært plaget av inkontinens for urin hele livet. Vi presenterer her en sjelden årsak til urinlekkasje hos voksne kvinner...