Anniken Haslund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anniken Haslund

Line Broch, Simone Wester, Anniken Haslund, Astrid Edland
25.05.2020
Magnetic resonance imaging is a non-invasive test with a low complication rate even when using contrast agents. Nevertheless, even routine examinations can cause serious complications, as this case...
Line Broch, Simone Wester, Anniken Haslund, Astrid Edland
25.05.2020
Magnetresonansundersøkelse er en ikke-invasiv undersøkelse med lav komplikasjonsrate, også ved bruk av kontrast. Likevel kan selv rutineundersøkelser medføre alvorlige komplikasjoner, slik denne...
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
09.11.2018
A woman in her twenties was referred to a gynaecological outpatient clinic after suffering urinary incontinence her entire life. We present a rare cause of urine leakage in adult women. The woman was...
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
07.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43. I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin /tazobaktam intravenøst … Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
05.11.2018
En kvinne i 20-årene ble henvist til gynekologisk poliklinikk etter å ha vært plaget av inkontinens for urin hele livet. Vi presenterer her en sjelden årsak til urinlekkasje hos voksne kvinner...
Anniken Haslund, Kjell Arne Kvistad, Karl-Friedrich Amthor, Cecilie Kaufmann
16.02.2017
En mann i 70-årene ble innlagt i nevrologisk avdeling etter en episode med synkope og mulig krampeanfall. Han hadde familiær belastning med karsykdom, hypertensjon og insulinbehandlet diabetes...
Karl-Friedrich Amthor, Anniken Haslund
07.02.2017
A healthy and physically active man in his fifties went to see an ophthalmologist after experiencing during a skiing trip episodes of flickering and a feeling of pressure in his right eye, and...
Karl-Friedrich Amthor, Anniken Haslund
02.02.2017
En frisk og veltrent mann i 50-årene oppsøkte øyelege fordi han under en skitur hadde fått episoder med flimring og en følelse av press på høyre øye samt forbigående tinnitus i venstre øre. En uke...
Tor Erik Gudmundsen, Bård Bjørnarå, Anniken Haslund
26.01.2016
Marianne Oroszko Haakonsen Vår gode venn og kollega Marianne Oroszko Haakonsen døde på Drammen sykehus 29.10. 2015, 54 år gammel. Hun var født i Oslo. Etter eksamen ved Kristelig Gymnasium i 1980 dro...