Annonse
Annonse

Anna Bjerre

Artikler av Anna Bjerre

Linnea Augestad, Clara Hammarström, Berit Flatø, Anna Bjerre
17.10.2017
Primary systemic vasculitis, in which inflammation of vessel walls affects multiple organ systems, is a rare condition in children. The disorder is divided into subgroups based on the clinical...
Linnea Augestad, Clara Hammarström, Berit Flatø, Anna Bjerre
16.10.2017
Primær systemisk vaskulitt, der inflammasjon i karveggen rammer flere organsystemer, er en sjelden tilstand hos barn. Tilstanden deles inn i undergrupper avhengig av det kliniske bildet og hvilke kar...
Hjørdis Thorsteinsdottir, Eric Dorenberg, Pål-Dag Line, Anna Bjerre
16.02.2017
Hypertensjon forekommer hos 1 – 5 % av alle barn og ungdommer ( 1 ). I motsetning til hos voksne, der essensiell hypertensjon dominerer, er årsakene hos barn oftest sekundære ( 2 ). Medfødte eller...
Heidi Vihovde Sandvig, Alice Gustavsen, Rønnaug Solberg, Sven Simonsen, Anna Bjerre, Anders Kyte, Terje Rootwelt
29.11.2007
Terminal nyresvikt hos spedbarn er en sjelden tilstand. Det finnes ikke gode tall for forekomsten i Norge, men i Storbritannia er prevalensen for terminal nyresvikt 17,8 per million barn under fire...
Anna Bjerre
30.04.2009
Zelokovic, I Eisenstein, I Practical algorithms in pediatric nephrology 121 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 53 ISBN 978-3-8055-8539-2 Målgruppen er barneleger med ansvar for barn med...
Cathrine Kjeldby, Anna Bjerre, Nina Refsum
10.09.2009
Klinisk farmasi defineres som aktiviteter og tjenester som bidrar til rasjonell og sikker legemiddelbruk ( 1 , 2 ). Dette innebærer blant annet vurdering av individuell legemiddelterapi, herunder...
Anna Bjerre
08.01.2004
Bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker) forårsaker hjernehinnebetennelse (ca. 60 % av tilfellene), livstruende blodforgiftning med sirkulasjonskollaps (20 – 30 % av tilfellene) eller en...
Hanne Cecilie Fjell, Line Sletner*, Anna Bjerre
30.01.2001
Urinveisinfeksjoner er en av de vanligste bakterielle infeksjoner hos barn og kan skyldes alvorlige underliggende urinveisanomalier. En svensk studie har vist at ved sju års alder har 7,8 % av...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
The complement system plays a central part in the body’s infection defence mechanism, but it is also involved in tissue homeostasis generally. Undesirable activation of the system occurs in...
Anna Bjerre
05.02.2013
Rees, Lesley Brogan, Paul A. Bochenhauer, Detlef Paediatric nephrology 2. utg. 638 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-960137-0 Den meget kunnskapsrike...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor er hemming...