Anna Bjerre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Bjerre

Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre
04.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155–9. I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå: I tre av fire tilfeller er nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet...
Hans Skari, Andreas Urdal, Trine Sæther Hagen, Anna Bjerre, Gunnar Aksnes
09.03.2020
Bare en liten andel av barn med urinveismisdannelser er inkontinente, men det er viktig å identifisere de barna der kirurgisk behandling kan fjerne eller redusere urinlekkasjen. Urininkontinens...
Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre
06.02.2020
More than 10 % of schoolchildren suffer from lower urinary tract dysfunction, often leading to contact with the healthcare system. The problem is socially limiting as well as mentally and physically...
Petra Aden, Ann Christin Gjerstad, Hans Skari, Anine Lie, Anna Bjerre
04.02.2020
Nevrogene blæreforstyrrelser er årsak til en liten del av vannlatingsproblemer hos barn. Ulike nevrologiske grunntilstander kan føre til en forandring i nervestyringen av blære og i tillegg også tarm...
Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, Anna Bjerre
29.01.2020
Vannlatingsforstyrrelser forekommer hos mer enn 10 % av skolebarn og fører ofte til kontakt med helsevesenet. Problemet er sosialt hemmende samt psykisk og fysisk krevende for barn og foreldre og det...
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
09.11.2018
A woman in her twenties was referred to a gynaecological outpatient clinic after suffering urinary incontinence her entire life. We present a rare cause of urine leakage in adult women. The woman was...
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
07.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1739–43. I Tidsskriftet nr. 18/2018 på s. 1739 skal det stå: Hun ble behandlet med piperacillin /tazobaktam intravenøst … Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Thomas F. Næss-Andresen, Anniken Haslund, Anna Bjerre, Wolfgang Michael Eichstetter, Gunnar Uwe Walther Ebner
05.11.2018
En kvinne i 20-årene ble henvist til gynekologisk poliklinikk etter å ha vært plaget av inkontinens for urin hele livet. Vi presenterer her en sjelden årsak til urinlekkasje hos voksne kvinner...
Linnea Augestad, Clara Hammarström, Berit Flatø, Anna Bjerre
17.10.2017
Primary systemic vasculitis, in which inflammation of vessel walls affects multiple organ systems, is a rare condition in children. The disorder is divided into subgroups based on the clinical...
Linnea Augestad, Clara Hammarström, Berit Flatø, Anna Bjerre
16.10.2017
Primær systemisk vaskulitt, der inflammasjon i karveggen rammer flere organsystemer, er en sjelden tilstand hos barn. Tilstanden deles inn i undergrupper avhengig av det kliniske bildet og hvilke kar...
Hjørdis Thorsteinsdottir, Eric Dorenberg, Pål-Dag Line, Anna Bjerre
16.02.2017
Hypertensjon forekommer hos 1 – 5 % av alle barn og ungdommer ( 1 ). I motsetning til hos voksne, der essensiell hypertensjon dominerer, er årsakene hos barn oftest sekundære ( 2 ). Medfødte eller...
Heidi Vihovde Sandvig, Alice Gustavsen, Rønnaug Solberg, Sven Simonsen, Anna Bjerre, Anders Kyte, Terje Rootwelt
29.11.2007
Terminal nyresvikt hos spedbarn er en sjelden tilstand. Det finnes ikke gode tall for forekomsten i Norge, men i Storbritannia er prevalensen for terminal nyresvikt 17,8 per million barn under fire...
Cathrine Kjeldby, Anna Bjerre, Nina Refsum
10.09.2009
Klinisk farmasi defineres som aktiviteter og tjenester som bidrar til rasjonell og sikker legemiddelbruk ( 1 , 2 ). Dette innebærer blant annet vurdering av individuell legemiddelterapi, herunder...
Anna Bjerre
30.04.2009
Zelokovic, I Eisenstein, I Practical algorithms in pediatric nephrology 121 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 53 ISBN 978-3-8055-8539-2 Målgruppen er barneleger med ansvar for barn med...
Anna Bjerre
08.01.2004
Bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker) forårsaker hjernehinnebetennelse (ca. 60 % av tilfellene), livstruende blodforgiftning med sirkulasjonskollaps (20 – 30 % av tilfellene) eller en...
Hanne Cecilie Fjell, Line Sletner*, Anna Bjerre
30.01.2001
Urinveisinfeksjoner er en av de vanligste bakterielle infeksjoner hos barn og kan skyldes alvorlige underliggende urinveisanomalier. En svensk studie har vist at ved sju års alder har 7,8 % av...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
The complement system plays a central part in the body’s infection defence mechanism, but it is also involved in tissue homeostasis generally. Undesirable activation of the system occurs in...
Anna Bjerre
05.02.2013
Rees, Lesley Brogan, Paul A. Bochenhauer, Detlef Paediatric nephrology 2. utg. 638 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40 ISBN 978-0-19-960137-0 Den meget kunnskapsrike...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor...