Rettelse: Vær alltid i godt humør – helseopplysning i 1920-årene

Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44.

I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler