Rettelse: Vær alltid i godt humør – helseopplysning i 1920-årene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44.

  I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media