Rettelse: Vær alltid i godt humør – helseopplysning i 1920-årene

Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44.

I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler