Rannveig Nordhagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rannveig Nordhagen

Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44. I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
In 1923, the five-year-old Public Health Association published a folder with ten large-format posters, called House Maxims for Mothers and Children (Figure 1). Their objective was to promote child...
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
30.10.2018
I 1923 utga den fem år gamle Folkehelseforeningen en mappe med ti plansjer i stort format, Hustavler for mor og barn (fig 1). Hensikten var å bidra til barnets sunnhet ved innprenting av...
Else-Karin Grøholt, Rannveig Nordhagen, Arvid Heiberg
15.02.2007
Sett i historisk perspektiv, har forskning på sammenhengen mellom sykdom og helse vært konsentrert om de «negative faktorene», dvs. hva som forårsaker sykdom og uhelse. I de senere år har imidlertid...
Ragnhild Hovengen, Rannveig Nordhagen
16.12.2004
De som røyker «av og til», har fått liten oppmerksomhet i forhold til dagligrøykerne. Mye tyder på at denne gruppen øker i hele den vestlige verden. Av dem som røyker her i landet, sier 33 % at de...
Malin Eberhard-Gran, Rannveig Nordhagen, Eli Heiberg, Per Bergsjø, Anne Eskild*
18.12.2003
Livshendelser som innebærer at man går fra én periode i livet til en annen, slik som fødsel, pubertet, giftermål og dødsfall, blir i mange samfunn markert med tradisjonsbundne handlinger av religiøs...
Karl Wilhelm Wefring, Kari Kveim Lie, Mitch Loeb*, Rannveig Nordhagen
30.04.2001
Øvre luftveisinfeksjoner er den vanligste årsak til legebesøk i småbarnsalderen (1), og er en tilbakevendende plage for mange barn. Når foreldre må være hjemme fra arbeidet for å passe barn som ikke...
Siri Vangen, Rannveig Nordhagen, Kari Kveim Lie
17.02.2005
Fødselsvekten betyr mye for senere utvikling av hjerte- og karsykdom. Dette er det økende holdepunkter for, til tross for noe motstridende resultater og metodekritikk som for eksempel seleksjonsbias...
Nora Heyerdahl, Geir Aamodt, Rannveig Nordhagen, Ragnhild Hovengen
15.05.2012
Andelen barn med overvekt og fedme har økt i store deler av verden ( 2 , 3 ). I noen studier synes denne økningen nå å avta, men prevalensen er fortsatt høy ( 4 , 5 ). Blant norske niåringer har 18,5...
Rannveig Nordhagen
30.06.2015
Pylorica var kallenavnet til en kvinne som satt i luken ved inngangen til det gamle Anatomisk institutt i mange tiår. Alle som studerte medisin i Oslo frem til 1961, møtte henne der. Kallenavnet er...
Rannveig Nordhagen
08.09.2015
Jeg er glad for at noen setter pris på at jeg har minnet om en av våre hverdagsslitere, som vi møtte under studietiden. Vi blir nok færre og færre som husker henne, men kanskje også yngre leger kan...