Christina Søyland Hassfjell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christina Søyland Hassfjell

Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
08.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1038–42. I oversettelsen av artikkelen Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger , publisert på tidsskriftet.no, skal tittelen lyde: Lung...
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
22.08.2017
Lung cancer is the form of cancer that claims the highest number of lives ( 1 ). Incidence in Norway, measured as an age-standardised rate, is slightly declining for men and increasing for women ( 1...
Christina Søyland Hassfjell, Tom Kristian Grimsrud, William J.F. Standring, Steinar Tretli
21.08.2017
Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv ( 1 ). I Norge er forekomsten, målt som aldersstandardisert rate, svakt synkende for menn og stigende for kvinner ( 1 ). I 2015 ble det diagnostisert 1...