O.E. Dahl og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har lest kommentaren med interesse og mener den er et viktig supplement til forståelsen av fettembolisyndrom og hvordan vi skal forholde oss til dette. Diagnosen maskerer underliggende patofysiologiske prosesser som må kartlegges og diagnostiseres for å kunne iverksette målrettet kausal behandling supplert med symptomatiske tiltak. Forfatterne fremhever at et stort antall småembolier kan blokkere små kar. Dette forutsetter at cellekonjuganter og endotel (subendotel) er aktiverte slik at andre sirkulerende celler, for eksempel fettceller, kan fanges opp. Vi mener derfor at diagnosen fettembolisyndrom bør utgå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media