Olav Reikerås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Reikerås

Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
12.06.2018
Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har lest kommentaren med interesse og mener den er et viktig supplement til forståelsen av fettembolisyndrom og hvordan vi skal forholde oss til dette...
Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
19.02.2018
Tidsskriftet har presentert fettembolikasuistikker fra traumatologi og ortopedi. Med bakgrunn i to slike presentasjoner av «fettembolisyndrom» ønsker vi å belyse bruken av dette begrepet og dets...