Lars Birger Engesæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Birger Engesæter

Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
12.06.2018
Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har lest kommentaren med interesse og mener den er et viktig supplement til forståelsen av fettembolisyndrom og hvordan vi skal forholde oss til dette...
Ola Einar Dahl, Olav Reikerås, Are Hugo Pripp, Lars Birger Engesæter
19.02.2018
Tidsskriftet har presentert fettembolikasuistikker fra traumatologi og ortopedi. Med bakgrunn i to slike presentasjoner av «fettembolisyndrom» ønsker vi å belyse bruken av dette begrepet og dets...
Ove Furnes, Leif Ivar Havelin, Birgitte Espehaug, Lars Birger Engesæter, Stein Atle Lie, Stein Emil Vollset
15.05.2003
På grunn av dårlige resultater med Christiansen-hofteprotesen og dobbeltkopp-protesene samt introduksjonen av mange nye udokumenterte usementerte proteser, opprettet Norsk ortopedisk forening et...
Birgitte Espehaug, Ove Furnes, Lars Birger Engesæter, Leif Ivar Havelin
23.08.2011
In cost-benefit analyses, hip arthroplasty is ranked as one of the most successful medical and surgical treatments available ( 1 , 2 ). Hip arthroplasty has been shown to give arthrosis patients a...
Einar Sudmann, Knut Rasmus Ramstad, Lars Birger Engesæter
10.12.2013
Tor Aas Christiansen (1917 – 1981) (Figure 1) commenced his hospital career in Porsgrunn in 1949. After a brief period at the Coastal Hospital in Hagevik he went to work at the Department of...
Birgitte Espehaug, Ove Furnes, Lars Birger Engesæter, Leif Ivar Havelin
23.08.2011
Hofteprotesekirurgi er i kostnad-nytte-analyser rangert som en av de mest vellykkede behandlinger innen medisinsk og kirurgisk behandling ( 1 , 2 ). Hofteprotesekirurgi for artrosepasienter er vist å...
Einar Sudmann, Knut Rasmus Ramstad, Lars Birger Engesæter
10.12.2013
Tor Aas Christiansen (1917 – 1981) (fig 1) byrja si sjukehusteneste i Porsgrunn i 1949. Etter kort tid ved Kysthospitalet i Hagevik heldt han fram ved patologisk avdeling ved Rikshospitalet, og i åra...
Einar Sudmann, Knut Rasmus Ramstad, Lars Birger Engesæter
25.02.2014
Vi takkar Korvald & Blom for kommentarane deira. Vi er einige i at Tor Christiansen gjorde eit pionerarbeid ved å konstruere ein ny protese. Christiansen fann ikkje berre på nye tekniske...