Hva er det med disse skolebarna?

Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1484–5

I denne kommentaren i nr. 19/2017 hadde forfatterne Svenn-Erik Mamelund og Siri Mjaaland falt ut fra papirversjonen og nettpdf-en som er knyttet til nummeret. I tillegg skal referanse 1 s. 1485 være:

1. Didriksen J. Menneskelivets lykkeligste tid. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1089–90.

Vi beklager feilene, de er riktige på nett.

Anbefalte artikler