Hva er det med disse skolebarna?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1484–5

  I denne kommentaren i nr. 19/2017 hadde forfatterne Svenn-Erik Mamelund og Siri Mjaaland falt ut fra papirversjonen og nettpdf-en som er knyttet til nummeret. I tillegg skal referanse 1 s. 1485 være:

  1. Didriksen J. Menneskelivets lykkeligste tid. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1089–90.

  Vi beklager feilene, de er riktige på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media