Bjørn Haneberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Haneberg

Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
28.11.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1484–5 I denne kommentaren i nr. 19/2017 hadde forfatterne Svenn-Erik Mamelund og Siri Mjaaland falt ut fra papirversjonen og nettpdf-en som er knyttet til nummeret...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
16.10.2017
Det Lorentz Harboe skrev om «Dødeligheten hos skolebarn» i Tidsskriftet i 1926 ( 1 ) er imponerende lesning. Der viser han til undersøkelser fra Hamar i årene 1915–24 hvor det fremgår at skolebarn i...
Hilde Bakke, Bjørn Haneberg
02.11.2006
Slimhinnevaksiner er enkle å administrere. Vaksiner gitt som nesedråper er et godt eksempel. Vaksinanden kan selv ta vaksinen under tilsyn De som opplevde 1950-årene og tiden før det, husker med gru...
Bjørn Haneberg
22.01.2004
Mettet fett og transumettet fett i kosten øker risikoen for koronar hjertesykdom, men det har vært uklart om det påvirker risikoen for hjerneslag. I en prospektiv studie ble over 43 000 mannlige...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
26.11.2013
Having had influenza can reduce the risk of serious illness from infection by a different strain of influenza virus. Health personnel and healthy employees who are vaccinated regularly, in part to...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
26.11.2013
Gjennomgått influensa kan minske risikoen for et alvorlig forløp ved smitte med et nytt influensavirus. Helsepersonell og friske arbeidstakere som vaksineres jevnlig, blant annet for å beskytte...