Siri Mjaaland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Mjaaland

Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
28.11.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1484–5 I denne kommentaren i nr. 19/2017 hadde forfatterne Svenn-Erik Mamelund og Siri Mjaaland falt ut fra papirversjonen og nettpdf-en som er knyttet til nummeret...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
26.11.2013
Having had influenza can reduce the risk of serious illness from infection by a different strain of influenza virus. Health personnel and healthy employees who are vaccinated regularly, in part to...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
26.11.2013
Gjennomgått influensa kan minske risikoen for et alvorlig forløp ved smitte med et nytt influensavirus. Helsepersonell og friske arbeidstakere som vaksineres jevnlig, blant annet for å beskytte...