Svenn-Erik Mamelund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svenn-Erik Mamelund

Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
28.11.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1484–5 I denne kommentaren i nr. 19/2017 hadde forfatterne Svenn-Erik Mamelund og Siri Mjaaland falt ut fra papirversjonen og nettpdf-en som er knyttet til nummeret...
Svenn-Erik Mamelund
26.06.2017
Reducing social inequality in health is at the core of international health work, but does not form part of the discussion on international preparedness plans for pandemic influenza. This is...
Svenn-Erik Mamelund
14.05.2009
RR, Bore På liv og død Helsestatistikk i 150 år. 266 s, tab, ill. Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2007. Pris NOK 300 ISBN 978-82-537-7293-6 På liv og død består av 16 artikler fordelt på sju temabolker...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
26.11.2013
Having had influenza can reduce the risk of serious illness from infection by a different strain of influenza virus. Health personnel and healthy employees who are vaccinated regularly, in part to...
Svenn-Erik Mamelund
15.12.2005
Edvard Munch: Selvportrett etter spanskesyken, 1919 – 20. Olje på lerret, 59 x 73 cm, Munch-museet. © Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2005. Foto © Munch-museet (Andersen/de Jong) Det er...
Bjørn Haneberg, Svenn-Erik Mamelund, Siri Mjaaland
26.11.2013
Gjennomgått influensa kan minske risikoen for et alvorlig forløp ved smitte med et nytt influensavirus. Helsepersonell og friske arbeidstakere som vaksineres jevnlig, blant annet for å beskytte...