Gudmund Stenersen Semb

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med Gudmund Sembs (29.11.1928 – 30.06.2017) bortgang er en av de siste kirurgene som utviklet hjertekirurgien i Norge, gått bort. Gudmund var sønn av kirurgen Carl Semb og Helga Stenersen Semb, mangeårig leder for Norske Kvinners Sanitetsforening, og hadde dermed et godt grunnlag for å utdanne seg til det som skulle bli hans hovedoppgave som lege og kirurg. Etter medisinsk grunnutdanning ved Universitetet i Durham, Newcastle, fulgte tjeneste ved avdeling for patologi og kirurgisk avdeling III ved Ullevål sykehus samt turnustjeneste i Sør-Varanger legedistrikt. Gudmund Semb dro i 1964 – 65 til San Francisco for å utdanne seg i hjertekirurgi hos en av verdens ledende hjertekirurger på den tid, Frank Gerbode. Tilbake i Norge fulgte videre utdanning ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. I 1970 ble han utnevnt til spesiallege i barnehjertekirurgi ved Kirurgisk avdeling A.

  I begynnelsen av 1970-årene var det lange køer av pasienter med behov for hjertekirurgi. Med begrensede ressurser initierte Gudmund Semb i 1971 et hjertekirurgisk program ved Ullevål sykehus. Kombinasjonen av godt kirurgisk skjønn, stor teknisk ferdighet og høy kompetanse innen postoperativ behandling gjorde at resultatene etter operasjoner for kransåresykdom og klaffefeil ble gode allerede fra start. Sammen med medarbeidere ved Medisinsk avdeling VIII og Anestesiavdelingen, etablerte han et tverrfaglig «behandlingsforløp» som viste seg meget levedyktig og velfungerende. Den hjertekirurgiske enheten ble senere en egen thoraxkirurgisk avdeling med Gudmund Semb som sjef. Utviklingen medførte et behov for nye medarbeidere. Unge kirurger fikk nyte godt av hans dannede fremferd, tekniske ferdigheter og evne til utvelgelse av pasienter og planlegging av inngrepene. Krav til arbeidsinnsats og oppfølging av hver enkelt pasient smittet over på alle i teamet. Inspirert av engelsk offisertradisjon hvor «my boys» var et sentralt begrep, var det ingen av oss som var i tvil om hvem som var vår sjef, mentor og beskytter. Gudmund Semb var initiativtager til Norsk forening for thorakal og vaskulær kirurgi, senere en spesialforening i Den norske legeforening, og var foreningens første leder fra 1981 – 85. Han var i fire år leder for Nasjonalforeningens «Hjerte-karråd». Gudmund Semb deltok i planleggingen av Feiringklinikken og i 1989 – 99 engasjert ved klinikken i ulike roller som kirurg, avdelingsoverlege og sjefslege inntil pensjonsalder. Gudmund Semb etterlater seg en stor faglig arv. Vi er stolte over å få være noen av hans elever og medarbeidere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media