Harald Lindberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Lindberg

Nils Bjørn Fjeld, Arnt Fiane, Odd Geiran, Harald Lindberg, Jan Ludvig Svennevig, Eivind Øvrum
02.10.2017
Med Gudmund Sembs (29.11.1928 – 30.06.2017) bortgang er en av de siste kirurgene som utviklet hjertekirurgien i Norge, gått bort. Gudmund var sønn av kirurgen Carl Semb og Helga Stenersen Semb,...
Mons Lie, Steinar Solberg, Harald Lindberg, Øyvind Skraastad
27.03.2012
Three years ago the Russian authorities built a hospital for cardiac surgery – the Astrakhan Centre for Cardiovascular Surgery. It was intended to serve a population exceeding 12 million inhabitants...
Erik Thaulow, Harald Lindberg, Gunnar Norgård, Per Lunde, Jardar Hals
10.03.2000
Moderne operasjonsteknikker og bedrede diagnostiske og medisinske behandlingsrutiner har bidratt til at overlevelsen er blitt forbedret for pasienter med medfødte hjertefeil. Om lag 1 % av dem som...
Mons Lie, Steinar Solberg, Harald Lindberg, Øyvind Skraastad
27.03.2012
For tre år siden ble det bygd et hjertekirurgisk sykehus – Astrakhan senter for kardiovaskulær kirurgi – av russiske myndigheter. Det betjener en befolkning på mer enn 12 millioner mennesker som...