Odd Geiran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Geiran

Nils Bjørn Fjeld, Arnt Fiane, Odd Geiran, Harald Lindberg, Jan Ludvig Svennevig, Eivind Øvrum
02.10.2017
Med Gudmund Sembs (29.11.1928 – 30.06.2017) bortgang er en av de siste kirurgene som utviklet hjertekirurgien i Norge, gått bort. Gudmund var sønn av kirurgen Carl Semb og Helga Stenersen Semb,...
Børge Sivertsen, Anne Relbo, Lars Gullestad, Marit Hellesvik, Ingelin Grov, Arne Andreassen, Svein Simonsen, Odd Geiran, Odd E. Havik
13.12.2007
Etter første hjertetransplantasjonen i 1967 ( 1 ) er det på verdensbasis utført over 73 000 slike ( 2 ). Prognosen for overlevelse ble betydelig bedre med introduksjonen av nye typer immunsuppressive...
Harald Brunvand, Erik Kongsgård, Thor Edvardsen, Svein Simonsen, Thore H. Pedersen, Harald M. Karlsen, Odd Geiran
24.08.2006
Hjertesvikt ledsaget av hypotensjon med eller uten kardiogent sjokk har høy sykelighet og dødelighet. Historisk var mortalitet 70 – 80 % ved hjerteinfarkt med kardiogent sjokk ( 1 , 2 ). Etter...
Arne K. Andreassen, Odd Geiran, Steinar Madsen, Aina Hognestad, Svein Simonsen
04.12.2003
Pulmonal hypertensjon er definert som et middeltrykk i a. pulmonalis over 25 mm Hg i hvile eller 30 mm Hg ved belastning. Ved primær pulmonal hypertensjon er trykket i lungekretsløpet økt uten andre...
Øystein Bjørtuft, Odd Geiran
20.11.2003
Lungetransplantasjon er et behandlingstilbud for selekterte pasienter med terminal lungesykdom kjennetegnet av kort forventet levetid og sterkt redusert funksjonsevne i dagliglivet ( 1 )...
Marit Aarønæs, Kristina Hermann Haugaa, Arne K. Andreassen, Svein Simonsen, Erik H. Strøm, Odd Geiran
25.08.2005
Myokarditt kan involvere myocytter, interstitiet, vaskulære elementer og perikard. Klassifikasjonen har vært omdiskutert, og tilstanden kan skyldes en rekke forskjellige agenser som i det enkelte...
Jan L. Svennevig, Odd Geiran
22.09.2005
Det er sjelden leger skal ringe politiet når pasienter dør i forbindelse med behandling. Behandlingsrelaterte dødsfall har store ringvirkninger selv når sykdommen i utgangspunktet var alvorlig, eller...
Anders Hommerstad, Kirsten Sundby Hall, Bodil Bjerkehagen, Trond H. Eskild, Odd Geiran, Erik Øie
30.09.2014
Tungpustethet og nedsatt fysisk yteevne er vanlige symptomer ved sykehusinnleggelse. Oftest er årsaken til disse symptomene vanlige hjerte- eller lungesykdommer, men av og til ligger sjeldnere...