Eivind Øvrum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Øvrum

Nils Bjørn Fjeld, Arnt Fiane, Odd Geiran, Harald Lindberg, Jan Ludvig Svennevig, Eivind Øvrum
02.10.2017
Med Gudmund Sembs (29.11.1928 – 30.06.2017) bortgang er en av de siste kirurgene som utviklet hjertekirurgien i Norge, gått bort. Gudmund var sønn av kirurgen Carl Semb og Helga Stenersen Semb,...
Eivind Øvrum
12.08.2004
Pasienter får ofte for lav dose. I 20 år har det vært kjent og akseptert at den platehemmende effekten av acetylsalisylsyre motvirker tetting av veneproteser etter bypasskirurgi. Den første tiden ble...
Eivind Øvrum, Geir Tangen, Rolf Øystese, Stein Dragsund, Sigurd Nitter-Hauge
10.03.2000
Mekanisk revaskularisering av myokard ved koronar insuffisiens skjer i dag enten ved intravaskulære teknikker som utblokking og stenting eller ved kirurgisk bypassteknikk. På bakgrunn av økt tilbud...