Jan Ludvig Svennevig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Ludvig Svennevig

Jan Ludvig Svennevig
27.04.2021
Quality assurance of surgical procedures and interventions requires suitable tools and the necessary resources. It is not uncommon to see sensational reports in Norwegian media about the poor quality...
Jan Ludvig Svennevig
23.04.2021
Kvalitetssikring av kirurgiske inngrep og intervensjoner forutsetter egnet verktøy og nødvendige ressurser. Ikke sjelden finner vi sensasjonelle oppslag i norske medier om mangelfull kvalitet ved...
Nils Bjørn Fjeld, Arnt Fiane, Odd Geiran, Harald Lindberg, Jan Ludvig Svennevig, Eivind Øvrum
02.10.2017
Med Gudmund Sembs (29.11.1928 – 30.06.2017) bortgang er en av de siste kirurgene som utviklet hjertekirurgien i Norge, gått bort. Gudmund var sønn av kirurgen Carl Semb og Helga Stenersen Semb,...
Svein Tore Baksaas, Odd Ragnar Geiran, Hans Anton Rostad*, Jan Ludvig Svennevig
06.01.2005
Primær trakealsvulst er sjeldent. I autopsimaterialer utgjør slike svulster 1 – 3 % av det totale antall bronkialsvulster ( 1 , 2 ). De fleste tumorer er maligne. Svulstene kan utgå fra alle...