Kommentert artikkel
Kommentar

Anmeldelse eller debattinnlegg?

Andreas Wahl Blomkvist
Medisinstudent
Interessekonflikt:  Nei

Det er synd, men ikke uventet, at Berit Nordstrand sin anmeldelse av Birger Svihus sin bok, Spiselig, tar form som et debattinnlegg (1). Det er gledelig at Daniel Bieniek tar seg tiden til rette opp i påstandene som fremmes av Nordstrand (2), som dessuten er nokså kjent for sin mer alternative og kontroversielle råd til ernæring og helse. Hun selger en rekke bøker som på flere måter står i motsetning til Svihus sin bok, og man kan spørre seg om det er snakk om en interessekonflikt her.

Undertegnede har selv lest boken og kan ikke forstå hvordan Nordstrand kommer til den konklusjonen at økologisk landbruk «avskrives (…) uten å forklare hvorfor». Jeg kan heller ikke erindre at Svihus beskriver kunstgjødsel og sprøytemidler som en «forutsetning for økte avlinger». Det er dog sant at riktig bruk av disse virkemidler kan øke avlinger på en trygg måte, spesielt der det er nødvendig. Nordstrand sin beskrivelse av språket som om det «trakasserer produsenter og forbrukere av økologisk mat» er også totalt fremmed for denne leseren.

Jeg kan si meg enig Nordstrand at Svihus kan tidvis være ukritisk til konsekvensene av det konvensjonelle landbruket. Allikevel, her har Nordstrand mye å lære av Svihus. Jeg anbefaler boken til de som er interessert i forholdet mellom mat og mennesket.

Litteraturliste:
1. Nordstrand B. Spiselig. Tidsskr Nor Legeforen. 2017; 137:465
2. Bieniek D. Lite spiselig av Berit: En bokanmeldelse som introduserer feil. Tidsskr Nor Legeforen. 2017

Published: 03.04.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media