Berit Nordstrand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Nordstrand

Berit Nordstrand
21.03.2017
Svihus, Birger Spiselig En fortelling om maten og mennesket. 243 s, tab. Oslo: Aschehoug, 2016. Pris NOK 369 ISBN 978-82-03-29588-1 Spiselig henvender seg hovedsakelig til overvektige og lite fysisk...
Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Patients on drug-assisted rehabilitation have the same right to pain relief as others. Techniques that reduce the need for opioids should be used when possible in opioiddependent individuals who need...
Olav Magnus S. Fredheim, Torkjell Nøstdahl, Berit Nordstrand, Tone Høivik, Tarjei Rygnestad, Petter C. Borchgrevink
08.04.2010
Pasienter som er under legemiddelassistert rehabilitering har krav på like god smertebehandling som andre pasientgrupper. Ved behandling av akutte og postoperative smerter bør det så langt som mulig...
Olav Dalgard, Zbigniew Konopski, Franziskus Johannes Bosse, Berit Nordstrand, Per Sandvei, Lars Karlsen, Jon Florholmen, Astrid Elisabeth Rojahn, Rune Almaas, Steinar Skrede, Arne Nørgaard Eskesen, Bjørn Myrvang
07.01.2011
Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon er et globalt helseproblem. Verdens helseorganisasjon anslår at 170 millioner mennesker er infisert ( 1 ). I Norge er prevalensen av antistoff mot hepatitt C-...
Berit Nordstrand
08.04.2014
Mitt ønske har alltid vært å jobbe for de svakeste i samfunnet, for rusavhengige, og jeg skrev om temaet på ungdomsskolen. Etter at farfars bror professor Harald Skjervold fortalte spennende om...