Kommentert artikkel
Kommentar
Lite spiselig av Berit: En bokanmeldelse som introduserer feil.