MINNEORD

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo Per Sundby er død, nær 91 år gammel.

  Per Sundby var født på Hisøy ved Arendal 4. januar 1926 og sovnet stille inn i sitt hjem på Nordberg i Oslo 22. november 2016. Etter examen artium i Arendal i 1944 studerte han medisin, ble cand.med. i 1951 og godkjent spesialist i psykiatri i 1965.

  Han ble amanuensis ved Institutt for sosialmedisin ved Universitetet i Oslo i 1965. Doktorarbeidet fra 1967 hadde tittelen Alcoholism and mortality og slo an tonen for hans spesialinteresser i årtiene som fulgte. Med Per Sundby fikk sosialmedisin en profil som faget for vanskeligstilte grupper og folk på samfunnets skyggeside. Han ble dosent ved instituttet i 1968, professor i 1972 og var der til han gikk av med pensjon i 1991. I årene som instituttleder var han også overlege ved Rikshospitalets sosialmedisinske avdeling.

  Per Sundbys skarpe tunge og kvasse penn skjerpet oppmerksomheten omkring at mye sykdom og sosial elendighet simpelthen er samfunnsskapt. Han politiserte sosialmedisinen i positiv forstand. Dette vakte selvsagt motstand, men holdt debatten i gang. Etter hvert ble han kanskje mer moralistisk enn politisk i skrift og tale. Men med sine uventede vinklinger ga han gamle spørsmål nye svar.

  Sundby var dommer i Trygderetten frem til han ble 80 år. Så sent som i desember 2015 foreleste han, levende engasjert, på trygdeforskningsseminarets 40-årsjubileum om det vanskelige spørsmålet Velferdsstaten – et folkehelseproblem?.

  Per Sundby var en familiemann, men for ham fløt familie, faglige interesser og fritid sammen i en stimulerende syntese. Han var gift i hele 67 år med kollega professor Hilchen Sommerschild. Etterkommerne, hvorav flere har gått i hans fotspor, kan fortelle om et hjem der spenstige diskusjoner om aktuelle spørsmål i tiden hørte med til hverdagen.

  For oss som hadde gleden av å være sammen med ham på det som nå heter Institutt for helse og samfunn, er det vemodig at han er borte. Også de yngre blant oss merker at Per Sundbys stemme fortsatt sitter i veggene.

  Et faglig fyrverkeri er sluknet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media