Øivind Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Larsen

Øivind Larsen
28.06.2021
Hans Erik Heier Blod! Mellom magi, myter og medisin gjennom 2500 år. 268 s. Oslo: Kolofon, 2019. Pris NOK 249 ISBN 978-82-30019436 Denne populærvitenskapelige boka om blod og...
Anne Kveim Lie, Guri Rørtveit, Kristine Lillestøl, Øivind Larsen, Ole Georg Moseng, Christoph Gradmann, Magnus Vollset, Ketil Slagstad, Per Haave
14.12.2020
Foto: Nina Husom Professor Aina Schiøtz døde 73 år gammel lørdag 31. oktober, etter lang tids sykdom. Vi har mistet en kjær og kunnskapsrik kollega og en sjelden...
Øivind Larsen
28.09.2020
Hva er sammenhengen mellom Æsculap og en gullklokke? Morgenstell på Studenterhjemmet i Homansbyen i 1920, hvor også Sverre Sørsdal bodde. Det var trangbodd og slett ikke gratis, men med full...
Øivind Larsen
10.12.2018
Nils Uddenberg Medisinens historie Lidelse og helbredelse. 748 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2018. Pris NOK 499 ISBN 978-82-8265-435-7 To lykkelige omstendigheter førte frem til et lykkelig...
Øivind Larsen, Gunnar Tellnes, Dag Bruusgaard, Nina Køpke Vøllestad
02.02.2017
Per Sundby Professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo Per Sundby er død, nær 91 år gammel. Per Sundby var født på Hisøy ved Arendal 4. januar 1926 og sovnet stille inn i sitt hjem på...
Øivind Larsen
28.06.2007
Elstad, I Hamran, T. Sykdom Nord-Norge før 1940. 550 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 498 ISBN 82-450-0355-7 Ingunn Elstad, sykepleier og magister i filosofi med arbeidssted ved...
Øivind Larsen
13.08.2009
Olsen, SM. Hestekrefter i offentlig tjeneste 462 s, ill. Oslo: Tun forlag, 2008. Pris NOK 549 ISBN 978-82-529-3209-6 Det moderne Norge tok stort sett form i hundreårsperioden 1850 – 1950. Det meste...
Øivind Larsen
17.12.2009
Fløgstad, K. Grense Jakobselv 436 s. Oslo: Gyldendal, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-39398-1 Kjartan Fløgstads roman med tema fra Den annen verdenskrig er et nøste av fortellinger. Det som binder...
Øivind Larsen
26.03.2009
Wikan, S. Ellisif Wessel En biografi. 360 s, ill. Oslo: Pax, 2008. Pris NOK 398 ISBN 978-82-530-3141-5 Den eksentriske Ellisif Wessel (1866 – 1949) er antakelig norgeshistoriens mest berømte...
Øivind Larsen
25.06.2009
Ekeberg, J Lund, HØ 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855 – 2005. 432 s, ill. Oslo: Forlaget Press, 2008. Pris NOK 498 ISBN 978-82-7547-315-6 Denne ambisiøst anlagte, luksuriøst...
Øivind Larsen
24.09.2009
Caspari, S. Estetikk og helse 137 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 249 ISBN 978-82-02-30678-6 Er det bra for oss at vi har det pent rundt oss? Og er det i så fall bra for vår helsetilstand...
Øivind Larsen
06.04.2006
Lærum, Ole Didrik Gamledoktoren forteller 201 s, ill. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2005. Pris NOK 248 ISBN 82-419-0395-2 Ole Didrik Lærum, med bakgrunn som patologiprofessor og universitetsrektor...
Øivind Larsen
14.12.2006
Knutsen, Paul Livet før døden Human-Etisk Forbund 1956 – 2006. 566 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2006. Pris NOK 348 ISBN 82-92622-15-2 Botanikeren Kristian Horn (1903 – 81), førsteamanuensis ved...
Øivind Larsen
22.06.2006
Leger må ha forståelse for medisinens foranderlighet. To beretninger om arbeidsmedisin fra første halvdel av forrige århundre har relevans for dagens legeutdanning og legepraksis Den høye forekomsten...
Øivind Larsen
01.04.2004
Overfor universitetskolleger og yngre leger er Per Brodal kanskje mest kjent som ildsjel i studieplanarbeid. Nærmest i det stille publiserer han internasjonalt nevroanatomisk verk i stadig nye...
Øivind Larsen
20.05.2004
Grankvist, Rolf Omsorg i 1000 år 2. utg. 83 s, ill. Trondheim: Tapir, 2003. Pris NOK 175 ISBN 82-519-185-0-2 Rolf Grankvist, sentral person i det medisinsk-historiske miljøet i Trondheim, har her...
Øivind Larsen
06.02.2003
på sykehuset, kommer tankene. Velmente blomster på nattbordet. Et bilde på veggen skal muntre opp. Kvistene i vinduet minner om at det er vår ute. Men foran sykehusvinduet, mellom deg og våren, er...
Øivind Larsen
12.06.2003
Selvfølgelig har helsevesenet sin egen historie, ved at det har en utvikling over tid. Hendelser har fulgt og følger på hverandre i en kronologi, akkurat som for alt annet. Men har helsevesenet en...
Øivind Larsen, Steinar Westin
28.08.2003
Lykkelig er det medisinske fakultet som har en Øivind Larsen som skald, som kan besynge dets historie og hylle dets helter. Og viktigts av alt, være fakultetets felles hukommelse. Det må ikke bli...
Øivind Larsen
20.02.2003
Forsidefoto Ø. Larsen 2002 Øst for Hegra i Nord-Trøndelag, like nord for riksveien mot Meråker, er det et felt med helleristninger. Stopp der. Gjennom hundrevis av år i en fjern fortid har det her...