Claus Albretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Claus Albretsen (f. 1957) er spesialist i nevrologi, overlege og avdelingsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Claus Albretsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media