Claus Albretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Claus Albretsen

Christian Borgen Lindstad, Marit Herder, Claus Albretsen
20.12.2016
En mann med antatt Parkinsons sykdom ble innlagt i slagavdelingen grunnet økende ustøhet. Foruten parkinsonistiske symptomer hadde han balanseproblemer, kognitiv svekkelse og vertikal blikkparese. MR...
Kjell Arne Arntzen, Claus Albretsen, Radoslav Bajic
01.03.2007
En 74 år gammel tidligere frisk kvinne ble innlagt i medisinsk avdeling med sepsis utgående fra erysipelas på venstre side av halsen. Dagen etter innleggelsen utviklet hun respirasjonssvikt på grunn...
Claus Albretsen, Odd Arne Hansen, Stein-Helge H. Tingvoll, Svein I. Bekkelund
29.11.2006
I de senere år er det innført flere reformer som har fått betydning for organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Blant disse er ventelistegarantien fra 1990 ( 1 ). Ingen pasienter skulle i henhold...
Claus Albretsen, Morten Høyer, Per Christian Gundersen, Svein Ivar Bekkelund
03.06.2004
Pasientrettighetsloven med fritt sykehusvalg ( 1 ) og fastlegeavtalen ( 2 ) innebærer økte rettigheter for pasientene, men er samtidig en utfordring for helsevesenet. Blant annet må sykehusene holde...
Claus Albretsen, Birgitte Seierstad, Svein Ivar Bekkelund
09.01.2003
Spesialisthelsetjenesten er i Norge i hovedsak organisert ved at pasienter må henvises fra fastlege eller annen lege for å få time til undersøkelse. Dette innebærer at de i varierende grad må vente...
Svein Ivar Bekkelund, Claus Albretsen
30.03.2000
Hvert år blir omtrent 4 000 pasienter henvist til undersøkelse og behandling ved Nevrologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø, enten ved poliklinisk konsultasjon eller ved innleggelse (1). Hodepine...