Marit Herder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marit Herder (f. 1969) er spesialist i radiologi, overlege og seksjonsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Radiologisk avdeling

Nevroradiologisk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Marit Herder
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media