Christian Borgen Lindstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Christian Borgen Lindstad (f. 1986) er lege i spesialisering i indremedisin.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: cblindstad@gmail.com

Nyremedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Christian Borgen Lindstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media