Christian Borgen Lindstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Christian Borgen Lindstad

Christian Borgen Lindstad, Marit Herder, Claus Albretsen
20.12.2016
En mann med antatt Parkinsons sykdom ble innlagt i slagavdelingen grunnet økende ustøhet. Foruten parkinsonistiske symptomer hadde han balanseproblemer, kognitiv svekkelse og vertikal blikkparese. MR...