Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Snorre Aune døde 25. mai 2016, 90 år gammel. Han var et forbilde for en hel generasjon kirurger.

  Aune begynte studiet i København i 1945 og fullførte i Bergen i 1951 med Meltzers stipend. Han startet sin kirurgiske spesialistutdanning i Porsgrunn, Tromsø og Harstad. I 1956 kom han til Ullevål sykehus som assistentlege. Han var så reservelege, forskningsstipendiat ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, deretter overlege og fra 1972 til 1983 avdelingsoverlege og professor ved Kirurgisk avdeling II. Da syntes han at andre burde få slippe til – han ville gjerne ha mer tid til seiling! Han flyttet til Kristiansand, der han var avdelingsoverlege til han gikk av med pensjon i 1992.

  Snorre Aune var professor i generell kirurgi, og selv om han konsentrerte seg om gastroenterologisk kirurgi, behersket han alle deler av faget. Hans kirurgiske teknikk var eminent, og han forsøkte med stor tålmodighet å videreformidle til oss sine kliniske ferdigheter og generelle kirurgiske prinsipper. Han vektla betydningen av den kunnskaps- og forskningsbaserte kirurgien og kom ofte i kliniske diskusjoner med det didaktiske spørsmålet: «Er dette noe du tror eller noe du vet?»

  Han tok doktorgraden i 1970 på peritoneums permeabilitet. I løpet av sin karriere publiserte han mer enn 100 vitenskapelige artikler. Han var praktisk orientert og mente at også studier med negativt resultat burde publiseres.

  Aune brukte stadig sin forskning til kliniske forbedringer. Han introduserte peritoneal skylling ved peritonitt, og underbinding av arteria hepatica ved karsinoidmetastaser i leveren. Han var en av de første som studerte magesekkens og galleveienes motilitet og gastrointestinale hormoner ved sykelige tilstander.

  Han vil bli spesielt husket som leder av det teamet på Ullevål sykehus som ved dyreforsøk utviklet teknikken for levertransplantasjoner, og det var her man gjorde de første humane levertransplantasjoner i Norden i årene 1969 – 72. Studiene av blodforsyningen til lever og pancreas, som var en del av forberedelsene til levertransplantasjon, ble belønnet med Michael Skjelderups gullmedalje og Nordisk kirurgisk forenings ærespris i 1971. Han var medlem i 13 internasjonale kirurgforeninger og æresmedlem i Nordisk kirurgisk forening.

  Snorre Aune var en sjarmerende mann, som inviterte kolleger i alle aldre og av alle nasjonaliteter hjem til seg og Kirsten. Men hans skarpe intellekt var kombinert med en skarp tunge. Hans uttalelser var til tider krasse og kunne ramme hardt, men de var som regel lærerike!

  Vi som var så heldige å ha ham som lærer og inspirator vil huske ham med beundring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media