Mons Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mons Lie

Mons Lie
30.03.2017
Det hittil mest dramatiske forslaget i norsk sykehusplanlegging kom i juni 2016. Ullevål sykehus legges ned, funksjonene flyttes til Rikshospitalet. I 2009 ble Rikshospitalet, Ullevål og Aker slått...
John Gunnar Mæland, Kirsten Kjelsberg Osen, Mons Lie
04.10.2007
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) ble tildelt Nobels fredspris for 1985. Her fra pressekonferansen med de to representantene for foreningen, f.v. Bernard Lown og...
Astor Reigstad, Mons Lie
26.06.2008
Rudolfo (Ruddy) døde på Radiumhospitalet 11. mai etter et kort sykeleie. Han ble 71 år gammel og var i full aktivitet i sin indremedisinske privatpraksis inntil et par uker før han døde. Ruddy var...
Jon Haffner, Rolf Kåresen, Mons Lie
13.09.2016
Snorre Aune Snorre Aune døde 25. mai 2016, 90 år gammel. Han var et forbilde for en hel generasjon kirurger. Aune begynte studiet i København i 1945 og fullførte i Bergen i 1951 med Meltzers stipend...
Mons Lie, Knut E. Schrøder, Steinar Solberg
26.02.2009
Kollega Elikanida Egorovna Volosevitcj døde 7. desember 2008, 80 år gammel, på nr. 1 bysykehus i Arkhangelsk, ti dager etter at hun ble påkjørt av en bil. Hun var da fortsatt direktør på dette...
Mons Lie
22.06.2006
I en konfliktfylt verden bør man satse mer på medisinens fredsskapende potensial Intet er så ødeleggende for et lands infrastruktur som krig, og få sektorer i et samfunn er mer avhengig av...
Mons Lie, Sidsel Graff Iversen, Grethe S. Tell, Inger Njølstad
05.02.2004
Det må etableres et nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer i Norge. Dette bør skje ved å utnytte Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og de medisinske kvalitetsregistre som...
Mons Lie, Steinar Solberg
05.02.2004
Brev fra Russland Hun sitter med redde, vaktsomme øyne og følger samtalen som veksler mellom engelsk, russisk og norsk. Hun er 23 år gammel, mager og med blå, cyanotiske lepper. Hendene hviler...
Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, Mons Lie, Arne Retvedt Rosseland, Magne Nylenna
10.12.2002
Kaare Solheim Professor dr.med. Kaare Solheim ble født i Oslo 17.8. 1928 og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i Uppsala i Sverige i 1966, ble...
Kristian Bartnes, Barthold Vonen, Arne Johannes Tofte, Pål Gunnes, Per Lunde, Truls Myrmel, Dag Sørlie, Mons Lie
28.02.2002
Suksess ved koronar bypasskirurgi avhenger av at de anlagte graft forblir blodførende over tid; okklusjon reduserer overlevelse, medfører ofte residivangina og øker behovet for gjentatt...
Mons Lie, Steinar Solberg, Harald Lindberg, Øyvind Skraastad
27.03.2012
Three years ago the Russian authorities built a hospital for cardiac surgery – the Astrakhan Centre for Cardiovascular Surgery. It was intended to serve a population exceeding 12 million inhabitants...
Mons Lie
15.12.2015
Pig on the operating table at the Institute for Experimentel Medical Research at Ullevål hospital in about year 2000. This is the same operating theatre that we used 30 years earlier. Photo: Roy...
Mons Lie
24.03.2015
In October 2014 I underwent cataract surgery at Geta Eye Hospital in western Nepal, performed by eye surgeon Suresh Raj Pant. The reason for choosing this somewhat exotic location for my operation...
Mons Lie, Patji Alnæs-Katjavivi
24.05.2016
I sin kommentar under medisinsk etikk-spalten i Tidsskriftet nr. 5/2016 ( 1 ) refererer Svein Aarseth til vår artikkel i samme nummer ( 2 ). Han skriver: «Barnet var født med analatresi. Det ble...
Mons Lie
20.01.2000
Artikkelen fra Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet gir et innblikk i den rivende utvikling som har skjedd med innføringen av avansert teknologi i medisinen. Noe av det mest vellykkede på dette...
Mons Lie
25.02.2010
Arya, N Santa Barbara, J Peace through health How health professionals can work for a less violent world. 340 s. Sterling, VA: Kumarian Press, 2008. Pris USD 40 ISBN 978-1-56549-258-5 I det 20...
Mons Lie, Steinar Solberg, Harald Lindberg, Øyvind Skraastad
27.03.2012
For tre år siden ble det bygd et hjertekirurgisk sykehus – Astrakhan senter for kardiovaskulær kirurgi – av russiske myndigheter. Det betjener en befolkning på mer enn 12 millioner mennesker som...
Karl Olav Viddal, Mons Lie, Jan Johannesen
19.08.2014
Gunnar Schistad Gunnar Schistad, en av pionerene i norsk barnekirurgi, døde 5. mai, 87 år gammel. Han vokste opp i Trondheim og var som gymnasiast aktiv i motstandsbevegelsen. Han ble cand.med. i...
Mons Lie
24.03.2015
I oktober 2014 ble jeg operert for grå stær på Geta Eye Hospital vest i Nepal av øyelege Suresh Raj Pant. Bakgrunnen for dette noe spesielle valg av operasjonssted var landets imponerende satsing på...
Mons Lie
15.12.2015
Gris på operasjonsbordet, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus, ca. år 2000. Det er den samme operasjonsstuen som ble brukt av oss 30 år tidligere. Foto: Roy...