Rolf Kåresen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Kåresen

Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
03.06.2020
Regjeringen har oppnevnt en kommisjon som skal vurdere håndteringen av koronaepidemien. De fleste medlemmene er politikere eller administratorer. Blant de tre legene er bare én aktiv kliniker...
Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
06.05.2020
Med covid-19-pandemien gjentas viktig, men tilsynelatende glemt lærdom. Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier. Covid-19-pandemien rammet...
Erik Aubert, Kjell B. Hellum, Rolf Kåresen, Frode Larsen, Paul Linnestad
04.11.2019
Vår venn Oddbjørn Brubakk døde 79 år gammel 28. august 2019. Oddbjørn var overlege på Sarpsborg sykehus i 20 år og en vesentlig bidragsyter for avdelingens høye faglige nivå og gode miljø. Han...
Per Eystein Lønning, Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, John-Helge Heimdal, Stener Kvinnsland, Turid Aas
19.02.2018
Det var med sorg vi mottok budskapet om professor Jan Erik Varhaugs bortgang 14. desember 2017. Han var født i Kristiansand 1942, ble cand.med. 1967 og dr.med. 1984. I 1991 ble han professor ved...
Rolf Kåresen
23.05.2017
Mons Lies leder i tidsskriftet nr. 7 – 8/2017 om utviklingen ved Oslo universitetssykehus slutter jeg meg til ( 1 ). Jeg har selv ved flere anledninger forsøkt å varsle, men uten respons ( 2  –  4...
Jon Haffner, Rolf Kåresen, Mons Lie
13.09.2016
Snorre Aune Snorre Aune døde 25. mai 2016, 90 år gammel. Han var et forbilde for en hel generasjon kirurger. Aune begynte studiet i København i 1945 og fullførte i Bergen i 1951 med Meltzers stipend...
Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist
17.12.2009
Brystkreft er den hyppigste krefttypen hos kvinner i Norge. I 2006 fikk 2 673 kvinner og 14 menn brystkreft ( 1 ). Aldersstandardisert insidens av sykdommen er nesten blitt fordoblet siden 1960-årene...
Ellen Schlichting, Marianne Efskind Harr, Torill Sauer, Almira Babovic, Rolf Kåresen
24.08.2006
Merker etter blåfarge som er satt periareolært og en gammaprobe som benyttes til å lokalisere vaktpostlymeknuten i armhulen To blåfargede lymfebaner som konvergerer mot en stor, blåfarget...
Rolf Kåresen
01.07.2004
Vinnes, Bjarte Myskja, Audun Kampen om håpet En bok om livshjelp. 215 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 248 ISBN 82-7674-791-4 Dette er en bok om et ungt menneske som får en...
Rolf Kåresen, Arild Hervik, Ellen Schlichting
12.06.2003
I sykehusene i Norge har man lenge diskutert effektivisering for å utnytte tilgjengelige ressurser. Imidlertid har effektivisering ut fra en rent logistisk synsvinkel vært lite diskutert som metode...
Rolf Kåresen
03.04.2003
Anders Waage kommer i sitt innlegg med sterk kritikk av min anmeldelse av Kreft – den indre fienden . Han bebreider meg for ikke å anbefale boken som en god veiledning i molekylærbiologi. Hvordan han...
Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, Mons Lie, Arne Retvedt Rosseland, Magne Nylenna
10.12.2002
Kaare Solheim Professor dr.med. Kaare Solheim ble født i Oslo 17.8. 1928 og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i Uppsala i Sverige i 1966, ble...
Steinar Lundgren*, Stig Jørgensen*, Rolf Kåresen
30.09.2001
I de siste årene har vi i Norge sett en insidensøkning (1) og en stadiemigrasjon til flere brystkreftpasienter med stadium 1 (2). Behandlingen av denne kreftformen er avhengig av sykdomsutbredelsen...
Ulf Jacobsen, Per Skaane, Torill Sauer, Rolf Kåresen
28.02.2000
I diagnostisering av tumor mammae ved Ullevål sykehus har preoperativ merkebiopsi vært brukt som hjelpemiddel i mer enn 15 år. Indikasjonen for merkebiopsi har endret seg i de senere år. Fra å være...
Rolf Kåresen, Jens Kristian Bø, Sjur Haustveit, Arild Hervik, Steinar Ø. Thoresen
30.01.2000
Per-Henrik Zahl skriver at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved mammografiscreening er bestemt av to hovedfaktorer: kostnader ved undersøkelsene og reduksjon av dødelighet. Et tredje aspekt er...
Rolf Kåresen, Frøydis Langmark
30.09.2000
Kreft er, nest etter hjerte- og karsykdom, den vanligste dødsårsak hos kvinner. En firedel av krefttilfellene hos kvinner er brystkreft og en tidel kreft i kvinnelige kjønnsorganer (1). Formålet med...
Rolf Kåresen
03.03.2005
Er brystbevarende kirurgi ved brystkreft forsvarlig? Er dagens prosedyrer for undersøkelse av vaktpostlymfeknuter gode nok? En rekke randomiserte undersøkelser har vist at brystbevarende kirurgi ved...
Rolf Kåresen
16.12.2010
Det er på høy tid at helseministeren griper inn i prosessene ved Oslo universitetssykehus. Ledelsen ved sykehuset og administrasjonen i det regionale helseforetaket har så langt ikke mestret oppgaven...
Mette Kalager, Rolf Kåresen, Erik Wist
11.02.2010
Vi har valgt å studere brystkreftoverlevelse, og vi har tatt høyde for at forekomst og overlevelse av brystkreft påvirkes av mammografiscreening ved å ekskludere alle kvinner som ble invitert til...
Solveig Hofvind, Ellen Schlichting, Giske Ursin, Sofie Sebuødegård, Rolf Kåresen
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i...