Jon Haffner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Haffner

Jon Haffner, Helle Borgstrøm Hager, Per Ole Iversen, Emil Nyquist
30.10.2018
I Norge har det vært tradisjon å behandle vitamin B 12 -mangel med injeksjoner. Det er vanligvis ikke nødvendig. Pernisiøs anemi har vært en kjent sykdom i Norge siden slutten av 1800-tallet ( 1 )...
Jon Haffner, Rolf Kåresen, Mons Lie
13.09.2016
Snorre Aune Snorre Aune døde 25. mai 2016, 90 år gammel. Han var et forbilde for en hel generasjon kirurger. Aune begynte studiet i København i 1945 og fullførte i Bergen i 1951 med Meltzers stipend...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Post-myocardial infarction beta-blocker therapy is based on studies from the early 1980s. Since then, the diagnostics for myocardial infarction have become more sensitive, revascularisation has...
Jon Haffner
26.01.2016
I Norge behandles vitamin B 12 -mangel nesten utelukkende med intramuskulære injeksjoner, på tross av at det flere ganger er vist at peroral behandling er like effektiv. I Sverige har vitamin B 12 i...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Norske sykehus er pålagt ved lov å oppnevne kvalitetsutvalg (1) og etablere internkontroll (2). Kvalitetssikring er definert som en klar lederoppgave (3, 4). Kvalitetskontroll av faglig utøvelse er...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
De første sykehus i Norge var pleieinstitusjoner. Pasientene var kronisk syke som ikke hadde råd til å skaffe seg privat pleie (1). I moderne sykehus er andre oppgaver viktigere. Pasientene ligger nå...
Jon Haffner, Fred A. Mürer, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Kompetansekrav til ledere i sykehus har vært diskutert med økende intensitet de siste 20 år. Dette gjelder særlig lederstillinger ved kliniske avdelinger. Ved de fleste sykehus har man valgt å...
Jon Haffner
25.02.2014
Tidsskriftets artikkel «Jeg er norsk læge» – et sitat med eget liv var interessant ( 1 ). Min far (Johan Haffner, født i 1906, cand.med. i 1924, spesialist i kirurgi i 1940) sa flere ganger at han...
Jon Haffner
25.02.2014
Jeg har med stor interesse lest Erlend Hems innlegg Emeritus, emerita – eller rett og slett pensjonert? ( 1 ). Det er kanskje riktig at «emeritustittelen er ubeskyttet i Norge», men «professor...
Jon Haffner
25.11.2014
Jeg har inntrykk av at de fleste leger har lært at det er galt å behandle seg selv, men at nesten alle gjør det allikevel. Mine egne erfaringer tyder på at det er behov for noen retningslinjer...
Jon Haffner
21.04.2015
Jeg er imponert over at Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet innførte en betydelig forbedring av journalen allerede i 1990. Så vidt jeg kan forstå er den viktigste forbedringen for oversikten det...
Jon Haffner
24.02.2015
Hensikten med min kommentarartikkel er ikke å kritisere kjernejournalen, hvis det er noen tvil om det. Jeg synes den er et vesentlig fremskritt. Hensikten er å få i gang en diskusjon om hvordan den...
Jon Haffner
02.06.2015
Jeg er imponert av det arbeidet Legeforeningen og en rekke andre aktører har gjort med Nasjonal kjernejournal og i den pågående prosess etter Stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal». Men...
Jon Haffner
27.01.2015
Den medisinske journalen er det viktigste arbeidsdokumentet for leger, men mange journaler er så omfattende og uoversiktlige at det ikke er mulig å gjennomgå dem i løpet av en vanlig konsultasjon. Nå...
Jan Erik Otterstad, John Munkhaugen, Vidar de Bourg Ruddox, Jon Haffner, Dag S. Thelle
19.04.2016
Behandling med betablokkere etter hjerteinfarkt er basert på studier fra tidlig i 1980-årene. Siden den gang er diagnostikken av hjerteinfarkt blitt mer sensitiv, revaskularisering har bedret...
Jon Haffner
23.02.2016
Diskusjonen i Tidsskriftet om det nye bivirkningsbegrepet preges av forfatternes ståsted ( 1 ). Legemiddelverket er mest opptatt av å registrere uheldige resultater av legemiddelbehandling og holder...
Jon Haffner
15.03.2016
Jeg har ikke på noen måte ment å så tvil om Slørdal & Christoffersens kliniske engasjement ( 1 ). Men vi preges alle av vårt ståsted, og jeg synes det ville være rart om de to som professorer i...