O.H. Haugen og medarbeidere svarer:

Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl Om forfatterne
Artikkel

Vi vil takke tidligere leder for Blindekartoteket Egill Hansen for kommentar til vår artikkel om nedsatt syn hos barn og unge (1) og hans støtte til vårt anliggende. Han etterlyser en sammenlikning av dataene fra studien med data som forelå i Blindekartoteket. I vår artikkel har vi referert grundig til NORDSYN-studien, som jo besto av data samlet fra synsregistrene i Norge, Danmark, Finland og Island. I artiklene fra denne studien ble det vist at funnene fra disse fire landene var ganske samstemte, både når det gjaldt fordeling mellom svaksynte og blinde (2), fordeling på diagnosegrupper (3) og etiologiske faktorer (4). I og med NORDSYN-studien er således data fra Det norske blindekartotek også presentert. Dataene fra vår studie samsvarer, som nevnt i vår artikkel, godt både med NORDSYN-dataene og den tilsvarende svenske studien.

Anbefalte artikler