Eyvind Rødahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eyvind Rødahl

Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
13.09.2016
Vi vil takke tidligere leder for Blindekartoteket Egill Hansen for kommentar til vår artikkel om nedsatt syn hos barn og unge ( 1 ) og hans støtte til vårt anliggende. Han etterlyser en sammenlikning...
Eyvind Rødahl, Gunnar Høvding
16.04.2009
Henry Johannes Aasved døde 9. januar 2009 etter et kort sykeleie. Han ble født i Snåsa 27. mai 1927 og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1954. Sin øyefaglige karriere startet...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
21.06.2016
Å ha nedsatt syn medfører store utfordringer på mange livsområder – i skolegang, i arbeid og fritid, i familierelasjoner og i samfunnet for øvrig. Hos barn får nedsatt syn ekstra store konsekvenser...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
21.06.2016
Visual impairment creates major challenges in many areas of life – schooling, work and leisure, family relations and society in general. The consequences of visual impairment for children are...
Eyvind Rødahl
10.08.2000
Øyehelsetjenesten skiller seg fra andre deler av helsevesenet ved at en stor andel av pasientene først oppsøker optiker og ikke allmennlege dersom de har ubehag fra øynene eller problemer med synet...
Eyvind Rødahl, Torstein Bertelsen, Johan Seland, Jarle Birger Arnes, Sverre Mørk
30.11.2000
En svulst i orbitaregionen defineres som en solid eller cystisk oppfylling beliggende bak septum orbitale. Tilstanden er relativt uvanlig. Større serier med orbitasvulster har de senere år vært...
Eyvind Rødahl
10.03.2000
Endoftalmitt er uttrykk for inflammasjon i øyets hulrom og omkringliggende vev, begrenset utad av sclera og cornea. Begrepet har vanligvis har vært avgrenset til infeksjoner forårsaket av bakterier...
Eyvind Rødahl
14.10.2014
I en velskrevet artikkel i Tidsskriftet nr 15/2014 omtales en interessant pasient med Erdheim-Chesters sykdom ( 1 ). Dette er en sjelden, men alvorlig form for histiocytose med fare for dødelig...