Olav H. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav H. Haugen

Olav H. Haugen
06.05.2019
Kritikere av dagens diagnostikk av «filleristing» av spedbarn uttaler seg på sviktende grunnlag om komplekse vurderinger som ligger utenfor deres eget fagfelt. I Tidsskriftet går det en debatt om «...
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
26.01.2019
Violent shaking of infants may lead to a triad of serious injuries to the head and eyes. The question of whether the triad can be used to establish child abuse has been raised. But is the matter that...
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
21.12.2018
Voldsom risting av spedbarn kan medføre en triade av alvorlige skader i hodet og øynene. Det er stilt spørsmål ved om man kan bruke triaden for å fastslå barnemishandling. Men er saken så enkel?...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
13.09.2016
Vi vil takke tidligere leder for Blindekartoteket Egill Hansen for kommentar til vår artikkel om nedsatt syn hos barn og unge ( 1 ) og hans støtte til vårt anliggende. Han etterlyser en sammenlikning...
Olav H. Haugen, Gunnar Høvding, Ruth Riise
22.01.2004
Downs syndrom er i dag den hyppigste årsak til mental retardasjon i vestlige land. Det er også den vanligste kromosomfeil hos levendefødte, med en insidens på omkring 1,5 av 1 000 fødsler ( 1 ). Det...
Olav H. Haugen
30.08.2002
Det har lenge vært kjent at personer med Downs syndrom har høy forekomst av ulike øyelidelser. Dette gjelder først og fremst brytningsfeil (nærsynthet, langsynthet og astigmatisme), skjeling, grå...
Olav H. Haugen
28.02.2002
Fireårskontrollen har fra begynnelsen av 1970-årene vært et begrep i det forebyggende helsearbeid hos barn i Norge. Fra et oftalmologisk synspunkt har den hele tiden vært en grunnpilar i...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
21.06.2016
Å ha nedsatt syn medfører store utfordringer på mange livsområder – i skolegang, i arbeid og fritid, i familierelasjoner og i samfunnet for øvrig. Hos barn får nedsatt syn ekstra store konsekvenser...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
21.06.2016
Visual impairment creates major challenges in many areas of life – schooling, work and leisure, family relations and society in general. The consequences of visual impairment for children are...
Olav H. Haugen, Øyeavdelingen
30.06.2000
Figur 1 Johann Friedrich Dieffenbach var den første som opererte strabisme Det er imidlertid slik at en del strabismepasienter ikke har noe påvisbart samsyn. Det ekstreme tilfellet er pasienten som...
Olav H. Haugen
20.09.2011
Ygge, Jan Ögat och synen 285 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2011. Pris SEK 298 ISBN 978-91-85565-21-4 Jan Ygge (f. 1953), overlege ved S:t Eriks Ögonsjukhus og professor...
Olav H. Haugen
07.08.2012
Bek, Toke Hjortdal, Jesper Cour, Morten la Øjensygdomme 265 s, tab, ill. København: Fadl’s Forlag, 2012. Pris DKK 380 ISBN 978-87-7749-631-8 Fra det danske oftalmologiske fagmiljøet er det på nytt...