Cecilie Bredrup

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Bredrup

Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
13.09.2016
Vi vil takke tidligere leder for Blindekartoteket Egill Hansen for kommentar til vår artikkel om nedsatt syn hos barn og unge ( 1 ) og hans støtte til vårt anliggende. Han etterlyser en sammenlikning...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
21.06.2016
Å ha nedsatt syn medfører store utfordringer på mange livsområder – i skolegang, i arbeid og fritid, i familierelasjoner og i samfunnet for øvrig. Hos barn får nedsatt syn ekstra store konsekvenser...
Olav H. Haugen, Cecilie Bredrup, Eyvind Rødahl
21.06.2016
Visual impairment creates major challenges in many areas of life – schooling, work and leisure, family relations and society in general. The consequences of visual impairment for children are...