Fra andre tidsskrifter
26.07.2021
Ved å hemme aktivering av et gen som styrer arrdannelse, tilhelte hudsår i mus uten arr. Fibrøst vev. Illustrasjon: Dr Microbe / iStock Noen laverestående vertebrater og invertebrater kan gjendanne...
22.06.2021
Med antistoffer mot en virusdel som er stabilt lik i de ulike sesongvariantene av influensa, er man på vei mot en universell influensavaksine. Illustrasjon: scyther5/iStock Dagens vaksineteknologi...
21.06.2021
Også kvinner som fikk en MS-diagnose flere år etter fødselen, hadde økt risiko for fødselsdepresjon. Fra venstre: Nils Erik Gilhus, Karine Eid, Øivind Torkildsen, Stig Wergeland og Marte-Helene Bjørk...
15.06.2021
Fra 1845 til 1950 ble britisk psykiatri i økende grad opptatt av biologiske årsaksforklaringer, mens sosiale forhold hos pasienten ble fortrengt. Det viser en ny medisinskhistorisk studie...
07.06.2021
Lovende studier med CRISPR-teknologi gir håp for pasienter med talassemi og sigdcelleanemi. Illustrasjon: DrAfter123/iStock Transfusjonsavhengig talassemi og sigdcelleanemi er begge monogene...
04.06.2021
Dette er blant samtidens mest polariserende spørsmål. En norsk forsker viser i en artikkel i et av verdens mest anerkjente tidsskrifter at debatten har en lang historie innen medisin. Forfatter Ketil...
NO IMAGE
25.05.2021
En modifisert mRNA-basert vaksine kan hemme autoimmunitet uten å utløse inflammasjon i mus. Illustrasjon av den autoimmune responsen og skaden som forårsaker nevrodegenerative...
21.05.2021
Maskinperfusjon istedenfor statisk oppbevaringsløsning reduserte gallegangsskader med over 60 % i en studie. Illustrasjonsfoto: Henadzi Pechan / iStock Pasienter med langtkommen leversvikt skal...
07.05.2021
Bruk av larynksmaske under resuscitering av nyfødte i Uganda hadde ingen effekt på dødelighet eller forekomst av hjerneskade. Illustrasjonsfoto: j-the photoholic / iStock Asfyksi er den tredje...
07.05.2021
Multivalente nanopartikler dannet fra kameldyrantistoffer hindrer virusinfeksjon i celler og kan redusere forekomsten av virusmutasjoner. Illustrasjonsfoto: Grafissimo/iStock Hovedhensikten med...