Fra andre tidsskrifter
11.01.2021
Konservativ behandling kan være et akseptabelt alternativ ved akutt appendisitt, men risikoen for å måtte operere de neste månedene er betydelig. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Konservativ...
08.01.2021
Villedende informasjon om vaksiner spredt via Twitter øker vaksineskepsisen i befolkningen og bidrar til dårligere vaksinasjonsdekning, viser en ny studie. Illustrasjon: John Holcroft / NTB...
06.01.2021
Cannabis hemmer sosiale aktiviteter hos mus ved å redusere laktatproduksjonen i astrocytter og dermed energitilførselen til nærliggende nevroner. Illustrasjon: benoitb/Istock Psykotrope stoffer og...
05.01.2021
Bruk av sitrat fremfor heparin under dialysebehandling av pasienter med akutt nyresvikt gir lengre filterlevetid, ifølge en ny multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Ved...
14.12.2020
SARS-CoV-2-viruset stenger ned proteinsyntesen som er avgjørende for at kroppen skal kvitte seg med virusinfiserte celler. Illustrasjon: Roy Scott / NTB Ved en virusinfeksjon utnyttes vertscellens...
14.12.2020
Nøytrofile granulocytter i slimhinnene forut for virussmitte kan øke virusreplikasjonen og forverre symptomene. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Vi er vant til å tenke på nøytrofile...
14.12.2020
SARS-CoV-2 hemmer immuncellenes produksjon av antivirale interferoner ved å dempe både produksjon og sekresjon av proteiner. Koronavirus spirende fra en infisert celle. Illustrasjon: Science photo...
11.12.2020
Noen enkeltgener og blodtype A er assosiert med alvorlig covid-19-infeksjon. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Alvorlighetsgraden av covid-19-infeksjon varierer betydelig fra person til...
30.11.2020
Sosiale forhold påvirker etterlevelse av legemiddelbehandling for hivinfeksjon hos kvinner som bruker heroin i Tanzanias hovedstad. Tanzanias hovedstad, Dar es Salaam. Illustrasjonsfoto: Magdalena...
23.11.2020
Spinalt hematom er en sjelden komplikasjon til spinalpunksjon, både hos pasienter med og uten koagulasjonsforstyrrelser. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Spinalt hematom kan oppstå etter...