Martine Rostadmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Martine Rostadmo

Martine Rostadmo
11.03.2019
The case report is the oldest genre in medicine. It remains as important as ever. Photo: Sturlason The case report sits at the bottom of the pyramid that ranks medical research ( 1 ), and when the...
Martine Rostadmo
11.03.2019
Kasuistikken er den eldste medisinske sjangeren. Den er fortsatt like viktig. Foto: Sturlason Mot bunnen av pyramiden som rangerer medisinsk forskning, ligger kasuistikken ( 1 ). Og da entusiasmen...
Martine Rostadmo
17.09.2018
Takk for godt og relevant spørsmål. Verdens helseorganisasjon har identifisert 7 tiltak som fremmer amming, og rangerer enkeltland i henhold til disse ( 1 ). Norge ligger bak blant annet Afghanistan...
Martine Rostadmo
29.05.2018
Breastfeeding is a personal, intimate and private practice, but it is also a matter of public health. More than 800 000 infant mortalities could be prevented each year if mothers in low-income...
Martine Rostadmo
28.05.2018
Amming er nært, intimt og privat, men det er også folkehelse. Mer enn 800 000 barnedødsfall kunne vært forhindret årlig om mødre i lavinntektsland hadde ammet i stedet for å bruke morsmelkerstatning...
Martine Rostadmo
06.12.2016
Eksomsekvensering hos mennesker med psykisk utviklingshemning kan ha terapeutiske konsekvenser. Årsaken til intellektuell funksjonsnedsettelse, tidligere kalt psykisk utviklingshemning, er ofte...
Martine Rostadmo
13.09.2016
Ixekizumab, som er et monoklonalt antistoff mot interleukin-17A, har god effekt ved alvorlig psoriasis. Det viser en ny studie. Farget elektronmikrografisk skanning (SEM) av psoriatiske hudceller...
Martine Rostadmo
23.08.2016
En genvariant som er assosiert med lavere risiko for iskemisk hjertesykdom, er påvist i en studie basert på genomene til flere tusen islendinger. I en studie utgått fra firmaet deCODE Genetics-Amgen...
Martine Rostadmo
05.07.2016
Mange pårørende til intensivpasienter rapporterte om symptomer på klinisk depresjon og redusert livskvalitet i en kanadisk studie. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Livskvalitet og depresjonssymptomer...
Martine Rostadmo
21.06.2016
Borreliose skal behandles med antibiotika, men det er ikke grunnlag for å fortsette med langvarig antibiotikabehandling hvis symptomene vedvarer. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library I en...
Martine Rostadmo
07.06.2016
Personer som spiste frukt hver dag, hadde lavere risiko for å få hjerteinfarkt enn dem som var mindre ivrige fruktknaskere. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix I en observasjonsstudie, foretatt i Kina,...
Martine Rostadmo
07.06.2016
Behandlingen av barnekreft er blitt endret for å unngå livstruende senkomplikasjoner. Illustrasjonsfoto: Tobias Hase/NTB scanpix Hvordan går det med barn som overlever kreft? En kohortstudie med...
Martine Rostadmo
24.05.2016
Mosquitoes bite, and some are bitten more often than others. The consequences of the zika epidemic affect women, and poor pregnant women are most severely affected Photo: Sturlason In Uganda,...
Martine Rostadmo
24.05.2016
Myggen stikker, og noen stikkes oftere enn andre. Konsekvensene av zikaepidemien rammer kvinner, og fattige gravide rammes hardest Foto: Sturlason I Uganda er ikke myggbårne sykdommer noe nytt – i en...
Martine Rostadmo
30.06.2015
Både vekttap og vektøkning etter overgangsalderen er assosiert med økt antall brudd. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Etter menopause øker beinresorpsjonen og risikoen...
Martine Rostadmo
06.10.2015
I oktober 2014 var spredningen av ebola fortsatt dramatisk, og det hastet med å ferdigstille en vaksine. Et internasjonalt samarbeid ledet av norske forskere ved Folkehelseinstituttet ble...
Martine Rostadmo
06.10.2015
Sykehus med liberal transfusjonspraksis under operasjon har høyere dødelighetsrater de første 30 dagene etter inngrepet. Illustrasjonsfoto: DPA/NTB scanpix Rundt 48 000 pasienter ble inkludert i en...
Martine Rostadmo
06.10.2015
Nok en studie viser at trombektomi bedrer utfallet etter hjerneslag. Trombektomi er i ferd med å befeste sin plass i behandlingen av hjerneslag etter at man har dokumentert gode resultater i flere...
Martine Rostadmo
20.10.2015
En prospektiv studie viser lavere dødelighet hos mennesker som spiser chili regelmessig. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Krydder, blant annet chili, har høyt innhold av antioksidanter og bioaktive...
Martine Rostadmo
20.10.2015
Påvirker mettet fett i kosten dødeligheten eller risikoen for hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes? Hvor skadelig er egentlig mettet fett? Det ønsket kanadiske forskere å finne ut av. I en...