Bård Kulseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bård Kulseng

Magnus Strømmen, Bård Kulseng
02.12.2010
We are inundated with self-help books about losing weight. This is by no means a new phenomenon – the first bestseller appeared as early as 1863. At that time, dieting proved to be a controversial...
Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen
20.10.2015
In the vernacular, overweight is often synonymous with both overweight and obesity, two conditions that differ in terms of their aetiology, prognosis and treatment. Clinicians tend to use the WHO...
Magnus Strømmen, Bård Kulseng
02.12.2010
Markedet flommer over av selvhjelpsbøker med hensikt å hjelpe oss ned i vekt. Mange tror kanskje at dette er et nytt fenomen, men den første bestselgeren kom så tidlig som i 1863. Den gang som nå,...
Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen
20.10.2015
Overvekt er i dagligtale ofte synonymt med både overvekt og fedme, to tilstander som skiller seg med hensyn til etiologi, prognose og behandling. Klinikere bruker gjerne WHOs klassifisering av...
Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen
03.11.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1732 – 6 I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1734 i siste setning i første avsnitt under Diskusjon stå: Som sagt var det kvinnene som var mest uttrykkssensitive...