Ronald Mårvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ronald Mårvik

Esther Kuhry, Gjermund Johnsen, Ronald Mårvik, Robin Gaupset
11.06.2009
Ved transluminal endoskopisk kirurgi, eller NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), bruker man naturlige kroppsåpninger som munn, vagina, urethra og anus som tilgang. Teknikken kan...
Ronald Mårvik, Thomas Langø, Geir Arne Tangen, Jan O.N. Andersen, Jon H. Kaspersen, Brynjulf Ystgaard, Hans E. Fjösne, Reidun Fougner, Toril A. Nagelhus Hernes
04.03.2004
Bildestyrt kirurgi er en teknologi under utvikling. Ett av hovedmålene er å kunne utføre kirurgiske inngrep så skånsomt som mulig for pasienten, såkalt minimalt invasiv kirurgi. De fleste...
Ronald Mårvik
03.04.2003
Classen, M Tytgat, GNJ Lightdale, CJ Gastroenterological endoscopy 777 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2002. Pris EUR 259 ISBN 3-13-125851-9 Denne boken er skrevet av 87 forfattere fra 12 land, og er...
Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen
20.10.2015
In the vernacular, overweight is often synonymous with both overweight and obesity, two conditions that differ in terms of their aetiology, prognosis and treatment. Clinicians tend to use the WHO...
Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen
20.10.2015
Overvekt er i dagligtale ofte synonymt med både overvekt og fedme, to tilstander som skiller seg med hensyn til etiologi, prognose og behandling. Klinikere bruker gjerne WHOs klassifisering av...
Magnus Strømmen, Inger Johanne Bakken, Ellen Andenæs, Christian A. Klöckner, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Are Holen
03.11.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1732 – 6 I Tidsskriftet nr. 19/2015 skal det på s. 1734 i siste setning i første avsnitt under Diskusjon stå: Som sagt var det kvinnene som var mest uttrykkssensitive...