Hilde Risstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lipidklinikken

Oslo universitetssykehus, Aker

Hun har bidratt med kvalitetskontroll av materialet og analyser samt manusredigering.

Hilde Risstad er ph.d. og overlege.

Artikler av Hilde Risstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media