Hilde Risstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Lipidklinikken

Oslo universitetssykehus, Aker

Hun har bidratt med kvalitetskontroll av materialet og analyser samt manusredigering.

Hilde Risstad er ph.d. og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hilde Risstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media