Stephen Hewitt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stephen Hewitt

Stephen Hewitt
25.06.2013
Nytt arbeidsprogram Landsstyret vedtok nytt arbeidsprogram for 2013 – 15. Det nye programmet har overskriften Medisinsk kunnskap – bedre helse Følgende punkter inngår i arbeidsprogrammet: Arbeid for...
Tom Mala, Stephen Hewitt, Ingvild Kristine Dahl Høgestøl, Kristin Kjellevold, Jon A. Kristinsson, Hilde Risstad
24.02.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 137 – 41 I Tidsskriftet nr. 2/2015 s. 139 skal det i annen setning i figurteksten til figur 1 stå: Dette medfører en osmotisk effekt av bl.a. karbohydratkomplekser...
Tom Mala, Stephen Hewitt, Ingvild Kristine Dahl Høgestøl, Kristin Kjellevold, Jon A. Kristinsson, Hilde Risstad
27.01.2015
Dumpingsyndrom er blant de vanligste plagene etter kirurgi på magesekken og karakteriseres ved et typisk postprandialt symptombilde med ubehag, ernæringsproblemer og vekttap ( 1 ). Sammenhengen...