Jon A. Kristinsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus, Aker

Han har bidratt med kvalitetskontroll av materialet og analyser samt manusredigering.

Jon A. Kristinsson er dr.med., spesialist i gastroenterologisk kirurgi og leder for Senter for sykelig overvekt, Aker.

Artikler av Jon A. Kristinsson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media