Tone Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Hun har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus

Tone Morken er dr.philos., fysioterapeut og forsker.

Artikler av Tone Morken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media