Guttorm Raknes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guttorm Raknes

Guttorm Raknes
19.10.2018
Tro om igjen hvis du mener du aldri forskriver legemidler off-label. Dersom du har jobbet som lege en stund, har du nesten helt sikkert forskrevet legemidler utenfor godkjent indikasjon («off-label...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
28.11.2017
LEMCs are a part of the national emergency notification service designed to receive telephone calls and handle requests to the out-of-hours emergency primary health care service (OOH service,...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
28.11.2017
Legevaktsentralen er ein del av den nasjonale naudmeldetenesta som skal ta imot telefonar og handsame førespurnader til legevakta om akutt hjelp ( 1 ). Samarbeid mellom legevaktsentralen og...
Guttorm Raknes
03.01.2008
Leger har på eget ansvar anledning til å forskrive medikamenter på andre indikasjoner enn det produsenten har fått godkjent. Slik forskrivning av legemiddel utenfor godkjent indikasjon (off label) er...
Guttorm Raknes
17.04.2008
Giftinformasjonen mottar mange spørsmål og meldinger om forgiftning med kjemikalier. Vi trenger flere forebyggende tiltak Oppmerksomheten rundt og kunnskapen om skadelige effekter av kjemikalier i...
Guttorm Raknes, Jan Didrik Schjøtt
28.08.2008
Anbefalt dosering er for de fleste legemidler angitt for normalvektige. For behandlere byr alvorlig over- og undervekt på utfordringer når det gjelder hvilken dose man skal velge. Hvilket grunnlag...
Guttorm Raknes
01.05.2008
En ny studie tyder på at tilførsel av probiotiske bakterier ved pankreatitt kan være farlig. Nekrotiserende pankreatitt er en fryktet komplikasjon til akutt pankreatitt, med en dødelighet på 10 – 30...
Guttorm Raknes, Lars Småbrekke
05.10.2006
Echinacea spp. (solhatt) er en slekt flerårige urter innen kurvplantefamilien. De tre mest brukte artene i naturlegemidler og naturmidler er E angustifolia, E pallida og E purpurea . Plantene kan bli...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Out-of-hours (OOH) emergency health services in Norway are changing. A growing number of municipalities find it difficult to maintain local out-of-hours services and therefore seek to establish inter...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
A number of studies have shown that increasing travel distances lead to less use of various health services. Geography may play as large a role as demographic and socioeconomic factors. Examples...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Out-of-hours (OOH) emergency health services in Norway are changing. A growing number of municipalities find it difficult to maintain local out-of-hours services and therefore seek to establish inter...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
A number of studies have shown that increasing travel distances lead to less use of various health services. Geography may play as large a role as demographic and socioeconomic factors. Examples...
Jan Schjøtt, Guttorm Raknes
14.01.2010
Leger bør ha kjennskap til viktige seponeringsreaksjoner for å kunne håndtere avslutning av legemiddelbehandling. Leger er ofte tilbakeholdne med å avslutte medikamentbehandling, selv om nytten av...
Guttorm Raknes
23.08.2011
Aronsen, Jan Magnus Birkeland, Jon Arne Munkvik, Morten Repeter! Farmakologi Repetisjon og oppgaver. 207, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 269 ISBN 978-82-05-40130-3 De senere årene har...
Guttorm Raknes
21.01.2011
McKay, Gerard A. Reid, John L. Walters, Matthew R. Clinical pharmacology and therapeutics Lecture notes. 8. utg. 344 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 24 ISBN 978-1-4051-9778-6...
Guttorm Raknes
01.07.2011
Bruk av selektive serotoninreopptakshemmere er assosiert med økt risiko for trafikkulykker, viser ny studie. Illustrasjonsfoto Istockphoto Benzodiazepiner gir økt risiko for trafikkulykker, men...
Guttorm Raknes, Trude Giverhaug
06.05.2011
Opioidantagonisten naltrekson hevdes å hjelpe mot både kreft, autoimmune sykdommer og hivinfeksjon i lave doser. Selv om enkelte studier på multippel sklerose og Crohns sykdom tyder på at en viss...
Guttorm Raknes, Trude Giverhaug
09.08.2011
Trygve Holmøy mener i en kommentar til vår kronikk om lavdosert naltrekson i Tidsskriftet nr. 8/2011 ( 1 ) at det ikke bør være en oppgave for det offentlige å utforske effekten av avpatenterte...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Legevakt-Norge er i endring. Stadig flere kommuner finner det vanskelig å opprettholde egen legevakt og søker interkommunalt samarbeid. Vaktbelastningen på fastlegene blir mindre, noe som kan gjøre...
Guttorm Raknes, Tone Morken, Steinar Hunskår
25.11.2014
Flere studier har vist at økende reiseavstand gir lavere utnyttelse av ulike helsetjenester. Geografiske forhold kan spille en minst like stor rolle som demografiske og sosioøkonomiske. Dette er...