Et korstog mot legemiddelindustrien

Steinar Madsen Om forfatteren

Gøtzsche, Peter C.

Deadly medicines and organised crime

How big pharma has corrupted healthcare. 310 s, tab, ill. London: Radcliffe Publishing, 2013. Pris GBP 25

ISBN 978-1-84619-884-7

Peter C. Gøtzsche (f. 1949) er en dansk lege som har satt spor etter seg som en fargerik og intens kritiker av medisinske «sannheter». Jeg har hatt gleden, eller skrekken, av å treffe Gøtzsche ved noen anledninger, sist på et møte ved det europeiske legemiddelkontoret (EMA) om adgang til data fra kliniske studier. Han holdt et flammende innlegg om viktigheten av dette. Med bakgrunn som biolog, kjemiker og lege, yrkeserfaring fra legemiddelindustrien, professor og leder av det nordiske Cochrane-senteret har han solide kunnskaper. Disse kunnskapene bruker han for det er verdt – og litt til – i denne boken. Det er en fascinerende bok med svakheter, nærmest som en kriminalroman der historien ikke henger helt sammen.

Boken har 22 kapitler, med titler som «Confessions from an insider», «Very few patients benefit from the drugs they take» og «Intimidation, threats and violence to protect sales». Språket skjemmes av overdrivelser og utropsord, slik som «corruption», «fools» og «fraud».

Med snart 20 års fartstid ved Legemiddelverket smiler jeg gjenkjennende til noen av de historiene han trekker frem. «Merck, where the patients die first» (kapittel 13) beretter om Vioxx (rofekoksib) og krumspring foran og bak scenen før legemidlet ble trukket i 2004. For eksempel at IT-kriminalteknikk avslørte at tre tilfeller av hjerteinfarkt ble fjernet to dager før et manuskript ble sendt til New England Journal of Medicine.

Et kapittel tar for seg hvordan legemiddelfirmaer har truet og forfulgt fagfolk som har vært kritiske. Her finnes mange opplegg til kriminalhistorier. Et visdomsord fra en av psykiatrilærerne mine i studiet falt meg i hu: «Husk at paranoide kan ha fiender.» Det er vanskelig å tro, men noen kolleger har vært utsatt for regelrette bakvaskelseskampanjer.

Gøtzsche, som er en disippel av kunnskapsbasert medisin, svikter i noen sammenhenger sitt kall og bringer påstander som neppe er riktige. Jeg tror, som Gøtzsche, at full tilgang til alle data fra kliniske studier på enkeltpasientnivå er et viktig tiltak for å hindre skjevpublisering og manipulering av fakta. Selv burde han vært mer nøyaktig i boken.

Til tross for svakhetene hadde jeg stor glede av boken. For dem som er interessert i temaet, vil jeg anbefale Bad pharma. How drug companies mislead doctors and harm patients av Ben Goldacre eller On the take. How medicine’s complicity with big business can endanger your health av Jerome P. Kassirer fremfor, eller i tillegg til, denne boken.

Kommentarer

(6)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Rune Johansen

I Tidsskrift for den norske legeforening nr 19 2014 har Steinar Madsen fra Legemiddelverket anmeldt Peter C Gøtzsches bok; Deadly Medicines and Organised Crime - How big pharma has corrupted healthcare; utgitt av Radcliffe Publishing (2013) (1).

Peter C Gøtzsche

Steinar Madsens anmeldelse af min bog i Tidsskriftet nr 19 2014 (1) er fagligt set ikke i orden. Jeg mistænker, at hans emotionelle angreb på min bog hænger sammen med, at han har arbejdet næsten 20 år ved Legemiddelverket. Jeg kritiserer jo vore lægemiddelmyndigheder ganske skarpt i bogen og dokumenterer, at der både findes interessekonflikter og korruption. Madsen taler med samme stemme som medicinalindustrien, der i Danmark - ligesom Madsen også gør - har betegnet min bog som et korstog mod industrien. Det er et retorisk kneb, som får min mission til at se mindre seriøs ud.

Hanne Støre Valeur

Tidsskriftet svarer:

Når vi inviterer til å anmelde bøker – og andre medier – i Tidsskriftet, prøver vi å finne skribenter med innsikt i fagområdet eller tematikken som boken dekker (1). Der bokens tema er kontroversielt, kan det være vanskelig å finne en anmelder som både har innsikt og stiller seg objektiv til påstander eller kritikk som fremsettes i boken. Hver anmelder må selv vurdere om det finnes grunner til at han/hun ikke bør ta på seg oppdraget, og alle anmeldere fyller ut Tidsskriftets interessekonfliktskjema (2).

Hanne Moss

Jeg vil rette en stor takk til Peter Gøtzsche for å ha skrevet boken Deadly medicines and organised crime, anmeldt i Tidsskriftet nr 19, 2014 (1). I boken synliggjøres nok et beksvart kapittel i psykiatriens historie. På samme måte som lobotomi ble sett på som et banebrytende framskritt for å behandle mennesker med psykiske lidelser, har vi nok en gang gått i baret og trodd at den kjemiske behandlingen av menneskers livskriser er et gode. Hvor mange mennesker må stå fram med sine historier om ødelagte liv på grunn av overmedisinering før vi våkner opp?

Lars Slørdal

I sin anmeldelse av Peter C. Gøtzsches bok, skriver legemiddelverkets Steinar Madsen om «en fascinerende bok med svakheter (….) der historien ikke henger helt sammen» som formidler «påstander som neppe er riktige» (1). Gøtzsche selv deler forståelig nok ikke dette synet (2). Vi er enige med Gøtzsche i at Madsen har interessekonflikter som kanskje burde fått ham til å tenke seg om før han anmeldte boken, og i at anmeldelsen skjemmes av formuleringer som - slik vi leser det - nærmest framstår som hersketeknikker. Det er i alle tilfelle viktig at fakta kommer på bordet.

Andreas Wahl Blomkvist

En rekke interessante kommentarer følger Steinar Madsen sin anmeldelse av boken til Peter C. Gøtzsche, «Deadly medicines and organised crime», i Tidsskriftet (1). Madsen antyder at boken inneholder en rekke unøyaktigheter. Gøtzsche sier seg uenig og ber om konkrete eksempler. Min opplevelse er at boken til tider virker å være skrevet i affekt, og når retorikken er såpass skarp, er det ikke vanskelig å finne noen eksempler. Noen feil er relativt perifert fra hovedtema, for eksempel hevdes det at LSD kan gi permanent hjerneskade (s.200), noe som ikke er tilfellet (2).

Anbefalte artikler