Kommentar

RE: Et korstog mot legemiddelindustrien

Hanne Moss
Interessekonflikt:  Nei

Jeg vil rette en stor takk til Peter Gøtzsche for å ha skrevet boken Deadly medicines and organised crime, anmeldt i Tidsskriftet nr 19, 2014 (1). I boken synliggjøres nok et beksvart kapittel i psykiatriens historie. På samme måte som lobotomi ble sett på som et banebrytende framskritt for å behandle mennesker med psykiske lidelser, har vi nok en gang gått i baret og trodd at den kjemiske behandlingen av menneskers livskriser er et gode. Hvor mange mennesker må stå fram med sine historier om ødelagte liv på grunn av overmedisinering før vi våkner opp? Skal mobbing, sorg og overgrep mm gjøres til noe mennesker selv må straffes for gjennom å bli gitt meningsløse diagnoser og dertil farlige medikamenter, ofte gitt ved tvang? Det er en stor bevegelse som vokser fram nå, og jeg oppfordrer alle ansvarsbevisste leger til å tenke seg om og støtte opp om kampen for å gi mennesker i krise en støttende og faktisk hjelp i det den enkelte står i.

Litteratur

1) Madsen S. Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1869

Published: 11.11.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media