Trond Jenssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Jenssen

Trond Geir Jenssen, Beryll Kristensen, Inger Uglenes, Lill Sverresdatter Larsen, Bjørnar Allgot
22.03.2021
The prevalence of diabetes is increasing in Norway. We believe that primary healthcare teams consisting of a doctor, a diabetes specialist nurse and a medical secretary are a suitable response to...
Trond Geir Jenssen, Beryll Kristensen, Inger Uglenes, Lill Sverresdatter Larsen, Bjørnar Allgot
22.03.2021
Forekomsten av diabetes øker i Norge. Vi mener primærhelseteam med lege, diabetessykepleier og helsesekretær egner seg til å møte denne utfordringen i allmennpraksis. Nye data viser at forekomsten av...
Ingrid Os, Aud Stenehjem, Aud Høieggen, Branimir Draganov, Trond Jenssen, Hallvard Holdaas
10.04.2002
Hypertensjon er den faktor som i størst grad bestemmer progrediering av nyreskade og nyresvikt (1). Effektiv blodtrykksbehandling reduserer tap av nyrefunksjon (2). Likevel øker antall pasienter med...
Anders Hartmann, Trond Jenssen, Karsten Midtvedt, Anna V. Reisæter, Per Fauchald, Tore Henriksen, Eirik Monn, Bjørn Christophersen
20.09.2002
Figur 1 Elektronmikroskopisk bilde av glomerulusmembranen med kapillarsiden (endotelceller), basalmembranen og urinsiden (epitelceller, podocytter). Silfunksjonen av proteiner ivaretas i alt...
Trond Jenssen
30.06.2001
Tidsskrift for den norske lægeforening har i nr. 15/2001 en serie artikler om dialysebehandling. I Pål Gulbrandsens lederartikkel (1) berører han en vesentlig problemstilling, nemlig...
Kåre I. Birkeland, Tor Claudi, Viggo Hansteen, Kristian F. Hanssen, Ingvar Hjermann, Trond Jenssen, Jak Jervell, Ingrid Os
10.09.2000
Den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes er hjerte- og karsykdommer, og forekomsten av slike sykdommer er flere ganger så høy hos diabetikere som hos ikke-diabetikere (1...
Erik Snorre Øfjord, Arne Skag, Steinar Helberg, Dagfinn Aarskog, Knut Risberg, Trine Jacobsen, Samuel Nasrala, Sjur Bakken, Unni Syversen, Trond Jenssen
09.08.2011
Non-medicinal interventions involving weight loss prevent the development of type 2 diabetes in people with glucose intolerance. Whether medicinal interventions can prevent type 2 diabetes is more...
Valdemar Grill, Tor Claudi, Ivar Følling, Trond Jenssen, Kristian Hanssen, Jak Jervell
20.06.2000
Diabetes mellitus er karakterisert av kronisk hyperglykemi. Hyperglykemi kan gi symptomer som tørst, polyuri, tretthet, men kan også være uten symptomer. Diagnosen må stilles ut fra...
Erik Snorre Øfjord, Arne Skag, Steinar Helberg, Dagfinn Aarskog, Knut Risberg, Trine Jacobsen, Samuel Nasrala, Sjur Bakken, Unni Syversen, Trond Jenssen
09.08.2011
Ikke-medikamentelle tiltak med vektreduksjon forebygger utvikling av type 2-diabetes hos personer med glukoseintoleranse. Hvorvidt medikamentelle tiltak kan forebygge type 2-diabetes, er derimot mer...
Trond Jenssen
10.12.2013
Jens Juul Holst ved Universitetet i København er tildelt Jahreprisen for forskning som har fått betydning for behandling av pasienter med diabetes type 2 Tidlig i 1970-årene visste man at kroppens...
Maja-Lisa Løchen, Ingrid Os, Egil Hagen, Trond Jenssen, Bjørn Odvar Eriksen, Marit Dahl Solbu, Ulla Dorte Mathisen, Eyvind J. Paulssen
19.08.2014
Ingrid Toft Det var med sorg vi mottok budskapet om at overlege professor dr.med. Ingrid Toft døde 26. april, bare 54 år gammel. Hun satte tydelige spor etter seg. De siste 20 årene var hun ledende...