Maja-Lisa Løchen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Maja-Lisa Løchen er dr.med., spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, overlege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og instituttleder ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet.

Artikler av Maja-Lisa Løchen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media