Maja-Lisa Løchen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maja-Lisa Løchen

Maja-Lisa Løchen
04.01.2007
Bilder og tekst som stimulerer til røyking, forekommer oftere i norske aviser og ukeblader enn stoff som informerer om helseskader av røyking. Norge var tidlig ute med tobakkslovgivning. Det har vært...
Lars Vatten, Maja-Lisa Løchen, Anne Eskild
19.04.2007
Knut Westlund døde 27.2. 2007, nær 84 år gammel. Han var professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø – fra universitetets opprettelse i 1972 til 1983 og...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Hjertesvikt representerer et alvorlig helseproblem. Insidensen og prevalensen øker stadig, prognosen er alvorlig, og spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt et betydelig antall...
Marit Aarønæs, Dan Atar, Vernon Bonarjee, Torstein Gundersen, Maja-Lisa Løchen, Rune Mo, Eivind S.P. Myhre, Torbjørn Omland, Per K. Rønnevik, Johnny Vegsundvåg, Arne Westheim
18.01.2007
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand – med en dødelighet på nivå med dødeligheten for flere alvorlige kreftsykdommer. Prevalensen var økende i flere år, men i 2004 ble det for første gang vist...
Inger Njølstad, Anne Elise Eggen, Maja-Lisa Løchen
12.01.2006
Artikkelen av Tor Melberg og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 21/2005 ( 1 ) medførte store oppslag i mediene om diskriminering av hjertesyke kvinner ( 2  –  4 ). Førsteforfatteren bekreftet i et...
Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen
09.01.2003
Det har vært hevdet at kvinner blir systematisk ekskludert fra medisinsk forskning ( 1 ), men påstanden blir noen ganger imøtegått ( 2 ). I utredningen Kvinners helse i Norge , heter det ( 3 ): «...
Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen
10.05.2002
Vår kunnskap om betydningen av kjønnsforskjeller i metabolismen av legemidler er begrenset. Velkjent er kjønnsforskjellen i kroppsvekt og fettvev, som gir ulike serumkonsentrasjoner av alkohol og...
Lena Aronsen, Maja-Lisa Løchen, Eiliv Lund
10.02.2002
Basert på Lena Aronsens hovedoppgave ved medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, 1999 Forekomsten av ekstrauterine svangerskap har økt i den vestlige verden de siste 20 – 30 år (1). I USA var...
Randi Fykse Hallstensen, Johan Svartberg, Vidar Isaksen, Radoslav Bajic, Maja-Lisa Løchen, John-Bjarne Hansen
30.11.2001
Anemi er en vanlig tilstand, og medisinsk utredning og behandling byr som regel ikke på spesielle problemer. Av og til blir den imidlertid både langvarig og omfattende og kan avdekke svært sjeldne...
Aina Emaus, Maja-Lisa Løchen, Reidar Høifødt
10.02.2001
Basert på Aina Emaus’ hovedoppgave ved medisinstudiet, Universitetet i Tromsø Helseskader forårsaket av passiv røyking er veldokumenterte (1). Man utsettes for de samme stoffene som ved aktiv røyking...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
The use of snus cannot be recommended as an alternative to smoking for pregnant women who have difficulty giving up cigarettes. Smoking during pregnancy increases the risk of a number of pregnancy...
Maja-Lisa Løchen, Elena Kvan
25.02.2010
I den vestlige verden er kardiovaskulær sykdom den ledende dødsårsak for begge kjønn. Manifestasjonen av disse sykdommene viser betydelige kjønnsforskjeller både epidemiologisk, biologisk og klinisk...
Maja-Lisa Løchen, Svein Høegh Henrichsen, Tom K. Grimsrud, Turid Lingaas Holmen, Frode Gallefoss
30.04.2012
Bruk av snus kan ikke anbefales som et alternativ til røyking for svangre kvinner som sliter med å slutte å røyke. Røyking i svangerskapet øker risikoen for en rekke graviditetskomplikasjoner...
Maja-Lisa Løchen, Ingrid Os, Egil Hagen, Trond Jenssen, Bjørn Odvar Eriksen, Marit Dahl Solbu, Ulla Dorte Mathisen, Eyvind J. Paulssen
19.08.2014
Ingrid Toft Det var med sorg vi mottok budskapet om at overlege professor dr.med. Ingrid Toft døde 26. april, bare 54 år gammel. Hun satte tydelige spor etter seg. De siste 20 årene var hun ledende...
Anne Tollan, Maja-Lisa Løchen
10.02.2015
Det var med interesse vi leste Petter Gjersviks «Fra redaktøren» ( 1 ) der han kommenterer gjeninnføring av karakterer ved medisinerstudiet i Oslo. I konklusjonen skriver han at det kunne innføres...