Olav Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Dahl

Lise Balteskard, Barthold Vonen, Gunilla Frykholm, Olav Dahl, Kjell Magne Tveit
29.11.2007
Norge var relativt tidlig ute med å prøve ut effekten av strålebehandling som tilleggsbehandling til kirurgi ved rectumcancer ( 1 , 2 ). Sentralt i dagens anbefalinger av strålebehandling ved denne...
Olav Dahl
29.11.2007
Kjemoterapi som gis etter kirurgisk behandling, og som er rettet mot kreftspredning som ikke kan påvises klinisk, men som senere kan utviklet seg til metastaser eller lokalt residiv, betegnes som...
Olav Dahl, Øystein Fluge
17.01.2008
Analkreft er en sjelden tilstand som lett forveksles med hemoroider. Forsinket diagnose kan føre til økte komplikasjoner av mer intensiv behandling og i verste fall manglende kontroll med sykdommen...
Hans Petter Eikesdal, Olav Dahl, Oddbjørn Straume, Lars A. Akslen
12.08.2004
Amerikaneren Judah Folkman vakte interessen for tumorangiogenese med en banebrytende artikkel i 1971 ( 1 , 2 ). Her fremsatte han hypotesen at solide svulster trenger innvekst av blodkar fra...
Inger Norderhaug, Truls Bjerklund Johansen, Olav Dahl, Per Å. Høisæter, Reino Heikkilä, Olbjørn Klepp, Dag Rune Olsen, Ivar S. Kristiansen, Håkon Wæhre
30.11.2002
2 900 menn får diagnosen prostatakreft hvert år (1), av disse er 70 % eldre enn 70 år på diagnosetidspunktet (2). Prostatakreft utvikles som regel langsomt, og sykdommen vil derfor hos mange...
Sophie D. Fosså, Nina Aass, Kjell Tveter, Olav Dahl
20.08.2000
Hvert år diagnostiseres det i Norge ca. 420 nye tilfeller av nyrecellekreft (adenocarcinoma renis) (1). Median alder ved diagnostisering er 69 år, og ca. 30 % av pasientene er under 60 år. Ca. 25 %...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
11.03.2014
A previously healthy woman in her 20s noticed a gradual reduction in her vision and a shadow in the field of vision of her right eye. Ophthalmoscopy revealed a choroidal melanoma above and temporal...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
11.03.2014
En tidligere frisk kvinne i 20-årene merket gradvis synsreduksjon og en skygge i synsfeltet til høyre øye. Ved oftalmoskopi ble det påvist et koroidalt malignt melanom oppad temporalt for macula (...
Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem
29.04.2014
Vi takker overlege Einar Dale for relevante kommentarer til vår kasuistikk. Det finnes en rekke behandlingsmetoder for uvealt malignt melanom: både kirurgi (tumorreseksjon eller enukleasjon) og ulike...
Jan Oldenburg, Hege Sagstuen Haugnes, Olav Dahl, Åsa Karlsdottir, Carl W. Langberg, Olbjørn Klepp, Arne Solberg, Torgrim Tandstad
25.08.2015
En gruppe anerkjente onkologer anbefaler aktiv overvåking fremfor adjuvant kjemoterapi til alle pasienter med stadium I-testikkelkreft. Vi mener en slik beslutning må tas individuelt. Pasienten bør...